HOTDOGGazdaságPedagógus bérek 2022-ben: lesz-e béremelés, mekkora tanári fizetést kapnak?

Pedagógus bérek 2022-ben: lesz-e béremelés, mekkora tanári fizetést kapnak?

Sokan kíváncsiak arra, hogy miként alakultak a pedagógus bérek 2022-ben. A 2022-es bértábla változatlan maradt, azaz a 2014-es minimálbért veszik alapul, ami 101 500 Forint. A szakszervezetek már régóta követelik, hogy a jelenlegi minimálbért vegyék alapul, ami 200 000 Forint, a Kormány ezt nem tette meg. Ezzel együtt azonban elmondható, hogy a pedagógus bérek emelkednek. Hogy ez miként lehetséges? A pedagógus bér része az ágazati szakmai pótlék, amely 2021-ig a 10 százaléka volt az alapilletménynek. 2022-től ez már 20 százalékra emelkedett, így tulajdonképpen minden pedagógus bére nőtt 9 százalékkal. Ez 2022. január elseje óta van érvényben.

Pedagógus fizetés – pontosan hogyan alakul?

A legnagyobb fizetésre azok számíthatnak, akiknek az alapilletménye nem éri el 2022. januárjától a bruttó 260 000 Forintot, amely tulajdonképpen a garantált bérminimum. Akik tehát ennél kevesebbet keresnek, azoknak feljebb kell emelni a bérét, hogy ők is hazavihessenek annyit, mint a többi pedagógus. Ők tehát a jelenlegi változás szerint 20% bérpótlékot fognak kapni. Ha gyorsan kiszámoljuk ez pontosan 312 000 Forint bruttó fizetésnek felel meg. Ez a szabály általánosságban a középfokú végzettséggel rendelkező munkakörök betöltőit érinti. Ilyenek az alapdiplomával rendelkezők és a 14 éves tapasztalattal rendelkezők is, valamint az egyetemet végzettek közül azok, akik maximum 5 éve vannak a pedagógus pályán. A pedagógus fizetés az előmeneteli rendszer szintjei szerint különböztethető meg. A pedagógus bértábla pótlékok pontosan meg vannak határozva, így a pályakezdő tanári fizetés bruttó 312 000 Forint, amelynek az alapilletménye 260 000 Forint és a szakmai pótlék, ami erre rájön 52 000 Forint. Ha mesterfok vagy egyetemi végzettség is társul ehhez, akkor is ez lesz a helyzet. A Pedagógus I. tábla szerint az alapilletmény középfokúak esetében mindenhol 260 000 Forint, majd erre jön rá az ágazati szakmai pótlék, amely szintén mindenhol 52 000 Forint. Változik azonban a bértábla azok esetében, akik alapfokú főiskolai végzettséggel rendelkeznek. 0-14 évig változatlan, azaz bruttó 312 000 Forint, de 15 évtől egészen 44 évig a szakmai pótlék fokozatosan nő, így egy 30 éves munkaviszonnyal rendelkező 62 118 Forint pótlékot kap, azaz összesen bruttó 372 708 Forintot vihet haza minden hónapban. Akik már 44 éves munkaviszonnyal rendelkeznek összesen a pótlékkal együtt 416 556 Forint fizetést kapnak minden hónap elején. A Pedagógus I. tábla egyetemi végzettjeinek még ennél is magasabb a bére. Egy 30 éve pályán lévő pedagógus bruttó 414 120 Forintot keres, míg a 44 éve pályán lévő már 462 840 Forintot vihet haza. Láthatjuk, hogy az egyetemet végzettek legalább 50 000 Forinttal magasabb bért kapnak, mint főiskolát végzett társaik. A pedagógus II. bértábla szerint a középfokú végzettséggel rendelkezők bruttó 312 000 Forintos bért kapnak, míg a főiskolát végzettek már többet. A 30 éves tapasztalattal rendelkezők 405 594 Forintot, míg a 44 éves tapasztalattal rendelkezők 449 442 Forintot. Az egyetemi végzettségű 30 éves tapasztalattal rendelkezők 450 660 Forintot, míg a 44 évvel rendelkezők 499 380 Forintot keresnek. A Mesterpedagógusok még ennél is többet keresnek. A középfokú végzettségűek 23 éves eltöltött időtartamig bruttó 312 000 Forintot, míg a 44 éves tapasztalattal rendelkezők 358 092 Forintot kapnak havonta. A főiskolai végzettséggel rendelkező mesterpedagógusok közül, aki 30 évet eltöltött a pályán 492 290 Forintot keres, míg aki már 40 éve van a pályán 537 138 Forintot vihet haza. Az egyetemi végzettséggel rendelkező mesterpedagógusok 30 éves munkaviszony után bruttó 548 100 Forintot kapnak, míg a 44 évvel rendelkezők 596 820 Forintot. A kutatótanárok bére még ennél is magasabb. Egyetemi végzettséggel 30 éves munkaviszonnyal a bruttó bér 596 820 Forint, míg 40 év után már 645 540 Forint. A pedagógus alapbérekről tehát elmondható, hogy 312 000 és 596 000 Forint közé esnek.

A szakszervezetek azonban nem véletlenül ragaszkodnának a minimálbérhez közelítő alapilletményhez, hiszen egy 40 éve pályán lévő mesterpedagógus havi bére bruttó 960 000 Forintot tehetne ki, egy Pedagógus I-ben lévő pedagógusé pedig bruttó 486 000 Forintot. Elég nagy az eltérés, főleg, ha a mesterpedagógus vagy a kutatói béreket nézzük. Ami némiképpen elkeserítő az például az, hogy a 14 éve pályán lévő pedagógus főiskolai végzettséggel, valamint az 5 éve mesterfokozatú diplomával oktató középiskolai tanárnak is ugyan az a fizetése. A bértábla elején lévőknek a bére – tehát, akik még nincsenek például 10 éve a pályán – más szakmákkal összehasonlítva nagyon alacsonynak tűnhet. Sok esetben még a szalagok mellett dolgozók is többet visznek haza havonta, mint ezek a pedagógusok, akik több évet tanultak azért, hogy a pályára léphessenek. Nagyon sok változást kellene még eszközölni ahhoz, hogy ezek a bérek a mai versenyszféra béreivel versenybe tudjanak szállni. Ami nagyon nagy probléma, az az, hogy nagyon sok pedagógus hagyja el pontosan emiatt a pályát, de akkor kérdésként merül fel, hogy a gyerekeket és a fiatalokat vajon ki fogja majd tanítani? A tanári béremelés már nagyon időszerű lenne, így bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években erre is majd megoldást találnak és így akkor egy középiskolai tanár fizetése is végre megfelelő lehetne. A 2014-es minimálbérhez igazított pedagógus bérek lássuk be, hogy már nem sokáig tarthatók, ha tényleg azt szeretnénk, hogy az iskolák falai között pedagógusok tanítsák a gyerekeket.

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

Legnépszerűbbek