HOTDOGGazdaságNagyszülői GYED 2022-ben: mekkora összeg jár és milyen feltételei vannak?

Nagyszülői GYED 2022-ben: mekkora összeg jár és milyen feltételei vannak?

A gyermekvállalás támogatására nyújtja az állam a GYED-et, amely egy pénzbeli ellátás és minden hónapban folyósítják. A biztosítási jogviszonyt a nagyszülők továbbra is igénybe vehetik, így 2022-ben is. A GYED-et alapból a biztosított szülő és a csecsemőgondozási díjra jogosult szülő veheti igénybe. Fontos, hogy a gyermek megszületését megelőzően 365 napon keresztül biztosítottnak kell lenni, különben nem kerül folyósításra a gyed. Csecsemőgondozási díj esetén akkor vehető igénybe, ha a gyermek születését megelőző 2 éven belül le tud igazolni a szülő 365 nap biztosítotti jogviszonyt. Szülőnek minősül a vér szerinti szülő, a házastárs, az örökbefogadó szülők, a gyámok és az a személy, aki örökbe szeretné fogadni a háztartásában élő gyermeket és az eljárást már elindították. Gyermekvédelmi gyám, nevelőszülő, helyettes szülő nem tekinthető szülőnek.

Hogyan számítják ki a 365 napos biztosítotti jogviszonyt?

Ennek a 365 napnak nem kell folyamatos jogviszonynak lennie, ezzel sokan nincsenek tisztában. A 365 napba be kell számítani a magyarországi biztosításban eltöltött időt, a szülést megelőző évben EGT országban szerzett biztosítási időt, a baleseti táppénz idejét, a nappali tagozaton eltöltött időből 180 napot, a rehabilitációs ellátást, valamint a megállapodások alapján megkötött időt. Ha valaki csak egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetett, akkor azt az időszakot nem tudják figyelembe venni.

Mikor nem vehető igénybe a GYED?

Azok nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik egyéb rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, azaz például munkaviszonnyal rendelkeznek. Nem sorolandó ide az álláskeresési támogatás, az örökbefogadói díj vagy például a csecsemőgondozási díj. Akkor sem vehető igénybe, ha a gyermek bölcsődébe jár kivéve, ha a szülő nappali képzésben vesz részt. Akkor sem jár a GYED, ha a gyermeket a háztartásból elhelyezték vagy 30 napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el. A szülő előzetes letartóztatásban van, vagy esetleg szabadságvesztésre ítélték és elzárását tölti.

Nagyszülői GYED feltételei

A nagyszülői GYED feltételei a következők: a gyed-re jogosult személy vagy annak házastársa szülője, valamint biztosított házastárs veheti igénybe a GYED-et. A nagyszülőnek is igazolnia kell 2 éven belül legalább 365 napon át tartó biztosítotti jogviszonyt. A gyermek szülei a GYED időszaka alatt keresőtevékenységet kell, hogy folytassanak, csak így folyósítható a nagyszülőnek a GYED. Az alapjogosult, azaz a szülő saját háztartásában kell, hogy nevelje gyermekét és a nagyszülőnél csak átmeneti jelleggel tartózkodhat, illetve napközben kerülhet hozzá. A szülőknek külön kell arról nyilatkozatot tenniük, hogy egyetértenek azzal, hogy a nagyszülő vegye igénybe a GYED-et. Ha a szülő meghal, akkor a nagyszülő a GYED-et továbbra is kaphatja az előzetesen megállapítottak szerint.

Mennyi időre jár a GYED a nagyszülőknek?

A gyermekgondozási díjat a csecsemőgondozási díjhoz hasonlóan meghatározott időtartamra adják. A gyermek 2. életévének betöltéséig lehet igénybe venni. Ha ikergyermekekről van szó, akkor azok 3. életévének betöltéséig.

Mennyi a nagyszülői GYED összege?

Általános szabály szerint a biztosítási jogviszonyban eltöltött idő alatti bevallott jövedelmet veszik alapul. A GYED-ből nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetni így ezt az ellátást így kell megállapítani. A GYED összegét igen bonyolult módszerekkel határozzák meg, így erre most nem fogunk kitérni. A nagyszülői GYED a figyelembe vett jövedelem naptári napi átlagának a 70 százaléka lesz. Maximum havonta 280 000 Forint lehet a GYED 2022-ben.  Amennyiben a minimálbér időközben emelésre kerül, úgy a GYED összegét is felülvizsgálják. Ha több gyermek után is jogosult a szülő a GYED-re akkor a maximum GYED gyermekenként a minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet. A nagyszülő esetében a nyugdíjjárulék is levonásra kerül a személyi jövedelemadó előleg mellett. Családi kedvezményt lehet érvényesíteni, ha kitöltjük az Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséről elnevezésű nyomtatványt. Ezt a nyomtatványt ahhoz a szervhez kell benyújtani, ahol a GYED igénylése megtörtént.

Milyen nyomtatvány szükséges ahhoz, hogy a nagyszülői GYED-et megigényeljük?

A nagyszülőnek az egészségbiztosító által rendszeresített nyomtatványán kell bejelentenie a GYED iránti kérelmét. Az Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra” nyomtatvány kitöltésével el lehet indítani a GYED iránti kérelmet. A nagyszülőnek ezt a kérelmet a foglalkoztatónál kell leadnia.

Mennyi időbe telik mire elbírálják a GYED-et?

A GYED-et a benyújtást követő 8 napon belül bírálják el, ha minden adat és hivatalos dokumentum benyújtásra került és nem állapítanak meg semmilyen hiányosságot. Ha hiányzik valamilyen fontos irat vagy adat, akkor hiánypótlási eljárást folytatnak le, de ebben az esetben nem történik meg 8 napon belül az elbírálás. Ennek ideje maximum 60 nap lehet. Az igénybejelentés napjának az a nap számít, amikor a kérelem beérkezik és azt át is vették hivatalból. A nagyszülőknek jár gyermekgondozási díjat a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja elbírálni.

Hogyan folyósítják a nagyszülői GYED-et?

A gyermekgondozási díj a nagyszülők részére egy hónapban egyszer kerül folyósításra mindig utólag. A kifizetés határideje a tárgyhónapot követő hónap 10. napja. A GYED folyósítását lehet szüneteltetni, de a fel nem vett gyedet az esedékességtől számított 1 éven belül fel kell venni, különben elvész.

Nagyon fontos különbség a szülői GYED és a nagyszülői GYED esetében, hogy a nagyszülő a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt csak otthonában végezhet keresőtevékenységet, míg a szülők korlátlan időtartamban végezhetik és nincsenek kötelezve az otthoni munkavégzésre.

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

Legnépszerűbbek