HOTDOGGazdaságMennyi szabadság jár 2022-ben?

Mennyi szabadság jár 2022-ben?

A munkavállalóknak jár a szabadság, amely a pihenést és a regenerálódást szolgálja. Hogy mikor vagyunk tulajdonképpen fizetett szabadságon és mennyi szabadság jár, azt törvényben is rögzítik.

Mi minősül szabadságnak?

 • ha mentesülünk a munkavégzési kötelezettség alól, de ez munkaidő beosztás alapján történik
 • magának a szabadságnak az időtartama
 • a szülési szabadság (ma már CSED, előzőleg TGYÁS)
 • gyermekgondozás miatt kivett szabadság GYED vagy a GYES
 • ha 30 napon belül vagyunk keresőképtelenek
 • önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítünk 3 hónapon belül

Mi minősül munkavégzés alóli mentesülés időtartamának?

 • egészségügyi intézményben való kezelés időtartama az emberi reprodukciós eljárással összefüggően
 • kötelező orvosi vizsgálat
 • véradás, amely minimum 4 órás
 • szoptatás ideje (első 6 hónapban napi 2×1 óra, ikergyermekeknél napi 2×2 óra, 9. hónap végéig napi 1 óra, ikergyermeknél napi 2 óra tartam
 • ha elhunyt egy hozzátartozónk akkor 2 munkanap
 • általános iskolai tanulmány, képzés, továbbképzés esetén a részvétel tartama
 • létesítményi vagy önkéntes tűzoltói szolgálat tartama
 • hatóság vagy bíróság felhívására való személyes részvétel tartama
 • családi, személyi vagy egyéb elháríthatatlan ok miatti időtartam
 • egyéb időtartam, amely a munkaviszonyra vonatkozó szabályban is meghatározásra kerül

Szabadságok száma

Minden naptári évben bizonyos mértékű szabadság mindenkinek jár. Amennyiben állást változtatunk akkor a részarányos szabadság is megillet bennünket. Ha töredéknapról van szó, akkor a fél napot meghaladó tartam egy napnak tekintendő. A szabadságok száma életkor szerint kerül meghatározásra. Mindenkit megillet 20 nap alapszabadság és ezen felül az évek számának megfelelő pótnapok is járnak. Természetesen egy szerződésben ettől el lehet térni, de azt mindenképpen írásban kell rögzíteni. Több szabadság mindenkinek járhat, de az előírásnál kevesebb nem! Az életkor alapján történő napok úgy kerültek meghatározásra, hogy minél idősebb valaki annál több pótszabadság illeti meg. A pótszabadság mértéke maximum 10 nap lehet, amely 45 évtől jár már mindenkinek. Pótszabadság a gyermekek után is jár. A 16 évesnél fiatalabb gyermekek esetén évi 2 nap, 2 gyermek után évi 4 nap, ha kettőnél is több gyermek van, akkor 7 nap jár pótszabadságnak. Ha fogyatékos gyermeket nevelünk, akkor még 2 munkanap jár évente. A pótszabadságok figyelembevétele egészen a gyermekek 16. évéig jár minden szülőnek. Apaszabadság a gyermek születésekor jár az apáknak, amely 5 nap, míg ikergyermekek esetén 5 nap. Az apaszabadságot a születést követő 2. hónap végéig kell kiadni akkor, amikor az apa kéri. Fiatal munkavállalók, akik még nem érték el 18. életévüket szintén pótszabadságot kapnak, amely jelenleg 5 munkanap. Utoljára akkor vehetik igénybe, amikor betöltik a 18. életévüket. Ha olyan munkahelyen dolgozunk, amely az egészségre ártalmas, akkor föld alatti munkavégzésnél, ionizáló sugárzás esetén, ahol naponta legalább 3 óra munkavégzés történik évente 5 nap pótszabadság jár. A megváltozott munkaképességűek, például vakok, személyi járadékra jogosultak évente 5 pótnapot kapnak.

Pontosan hány nap szabadság jár életkorunk szerint?

Az alapszabadság, ahogy már írtuk 20 munkanap és erre jönnek rá a pótszabadságok a következők szerint

 • 25 éves életkortól – 1 munkanap
 • 28 éves életkortól – 2 munkanap
 • 31 éves életkortól – 3 munkanap
 • 33 éves életkortól – 4 munkanap
 • 35 éves életkortól – 5 munkanap
 • 37 éves életkortól – 6 munkanap
 • 39 éves életkortól – 7 munkanap
 • 41 éves életkortól – 8 munkanap
 • 43 éves életkortól – 9 munkanap
 • 45 éves életkortól – 10 munkanap

Közalkalmazottaknak hány szabadnap jár?

A közalkalmazottakat is 20 nap alapszabadság illeti meg az alap- és középfokú végzettség esetén, az „A”, „B”, „C”, és „D” fizetési osztályban. Felsőfokú képzettséggel/végzettséggel, az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, és „J” fizetési osztályban 21 napalapszabadság jár. A magasabb vezető állású közalkalmazottakat megilleti alapból 5 nap pótszabadság, valamint a továbbiak is:

 • 2-es fizetési fokozat 2 nap
 • 3-as fizetési fokozat 3 nap
 • 4-es fizetési fokozat 4 nap
 • 5-ös fizetési fokozat 5 nap
 • 6-os fizetési fokozat 6 nap
 • 7-es fizetési fokozat 7 nap
 • 8-as fizetési fokozat 8 nap
 • 9-es fizetési fokozat 9 nap
 • 10-es fizetési fokozat 10 nap
 • 11-es fizetési fokozat 11 nap
 • 12-es fizetési fokozat 12 nap
 • 13-as fizetési fokozat 13 nap
 • 14-es fizetési fokozat 14 nap
 • 15-ös fizetési fokozat 15 nap
 • 16-os fizetési fokozat 16 nap
 • 17-es fizetési fokozat 17 nap

Munkakörtől függően hány nap szabadság jár egy évben?

Akik bölcsődében, óvodában, csecsemőotthonokban vagy oktatásban dolgoznak további szabadságok illetik meg. De ide sorolhatók az egészségügyi ágazatban oktatók és a nevelői munkát végzők is. Nekik 25 munkanap jár szabadságként, de ebből 15 napot nem kötelező kiadnia a munkaadónak. A tudományos munkatársakat 5 munkanap pótszabadság illeti meg. Ide tartoznak a közkönyvtárak, múzeumok, levéltárak alkalmazottai vagy az ennél magasabb munkakört betöltő alkalmazottak.

A nagyszülőknek és a friss házasoknak mennyi szabadság jár egy évben?

A nagyszülőknek unokák érkezése esetén gyermekenként 5 nap pótszabadság jár, míg a friss házasokat (mindkettő felet) 5 nap pótszabadság illeti meg.

Ki döntheti el és milyen mértékben, hogy mikor mehetünk szabadságra?

A szabadnapok száma tehát a fentiek szerint alakul, de nagy kérdés, hogy ki és mikor, valamint milyen mértékben szólhat bele, hogy mi mikor szeretnénk a szabadságunkat kivenni? A munkáltatónak kötelessége kiadni a szabadságokat, viszont a munkavállalónak ezt egyeztetnie kell a munkaadóval. A munkavállalók minden évben egyszer 14 összefüggő napot kivehetnek szabadságként. Ebbe a 14 napba azonban beleszámítanak a heti pihenőnapok és a hétvégék is. Tehát 2 egybefüggő hetet lehet kivenni. További 7 munkanapot maximum kettő részletben év közben szintén ki kell adni. A munkaviszony első 3 hónapjában nem vagyunk jogosultak a szabadság kivételére. Nagyon fontos, hogy a szabadságot az azt megelőző 15 nappal közölni kell a munkaadóval.

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

Legnépszerűbbek