HOTDOGGazdaságElőrehozott öregségi nyugdíj 2022: feltételei és összege férfiaknál és nőknél

Előrehozott öregségi nyugdíj 2022: feltételei és összege férfiaknál és nőknél

Az előrehozott öregségi nyugdíjjal kapcsolatos fontosabb információkat a 2011.évi CLXVII törvény szabályozza. A törvény értelmében korkedvezményes nyugdíj, előrehozott nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott nyugdíj, bányásznyugdíj, művésznyugdíj, korengedményes nyugdíj, a polgármesteri nyugdíj, valamint az Európai Parlamenti képviselői nyugdíj 2011. december 31. után nem ítélhető oda. Az előrehozott nyugdíj tehát megszüntetésre került. De nézzük meg, hogy milyen feltételek mellett lehetett igénybe venni.

Előnyugdíj feltételei

Előnyugdíjra jogosult volt az, aki 2011. december 31-ig a szükséges életkort betöltötte, a szükséges szolgálati időt megszerezte. A rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítás időtartamát is beszámították. Azok a bányászati dolgozók is elmehettek előnyugdíjba, akik 2014. december 31-ig megszerezték a korkedvezményre való jogosultságot. A bányászok ezen kívül akkor is elmehettek előnyugdíjba, ha a korkedvezményre jogosító munkakörben 3 évet töltöttek el. Azok a bányászok is élvezhették az előnyugdíij előnyeit, akik 2011. december 31.ig megszerezték a jogosultságot, amelyet a 150/1991. XII.4. Kormányrendeletben szabályoztak. Előnyugdíjra jogosultak voltak azok a művészeti tevékenységeket folytatók, akik 2011. december 31.ig megszerezték az öregségi nyugdíjra való jogosultságot.

Előnyugdij feltételei nőknél

Azok a nők, akik 59. életévüket betöltötték és azok, akik 1953-ban születtek és 2012. december 31-ig 37 év szolgálati időt szereztek elmehettek előnyugdíjba.

Miként állapították meg, hogy mennyi az előnyugdíj összege

Az előrehozott nyugdíjat az ellátás kezdő napján éppen alkalmazandó szabályok szerint állapították meg.

Milyen fontos dokumentumokat adtak át, amikor megállapították az előnyugdíj összegét?

Nyugdíjazáskor kiadták a nyugdíjas igazolást, amely a folyósított ellátás törzsszámát tartalmazó igazolás volt. Az utazási utalványt, valamint egy elszámolást, amely tartalmazta a már esedékessé vált egyösszegű és kiutalt ellátást és a levonásokat.  Nyugdíjba vonuláskor az állam a nyugdíjasok részére ad egy tájékoztatót is a fontosabb tudnivalókról.

Milyen kedvezményen nyugdíjba vonulási lehetőség van 2022-ben?

Az előnyugdíj férfiaknak és a nőknek is megszüntetésre került. A kedvezményes nyugdíjak közül a nők korai nyugdíjazási lehetősége maradt meg. Öregségi teljes nyugdíjat vehetnek igénybe azok a nők, akik minimum 40 évnyi idővel rendelkeznek és ebből a 40 évből minimum 32 évet aktívan dolgoztak és keresőtevékenységet folytattak. Azok a nők, akik súlyosan fogyatékos vagy örökbefogadott gyermeket nevelnek szintén igénybe vehetik a kedvezményes nyugdíjlehetőséget, de nekik elegendő 30 évnyi keresőtevékenységet igazolni.

Milyen jogviszonyt ismernek el a korkedvezményes nyugdíjnál?

Csak a keresőtevékenységgel töltött időt fogadják el, ugyan úgy, mint az öregségi nyugdíj esetében, hiszen ez is az. Ide sorolható a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozást elősegítő ellátás folyósításának időszaka. Illetve keresőtevékenységnek számít a gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban eltöltött időszak is. Ápolási díj esetében a súlyosan fogyatékos vér szerinti és az örökbefogadott gyermek után kapott folyósítás ideje is beszámítható a jogosultsági időbe. Szolgálati időnek minősül az 1998. január 1-je előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányi időszak, a katonai szolgálatban eltöltött idő, a hozzátartozó jogán megállapított ápolási díj. Ezek az időtartamok azonban jogosultsági időként nem számolhatók el a nyugdíj esetében. 32 év keresőtevékenység igazolása esetén, ha 5 gyermeket nevelt valaki, akkor plusz 1 évet beszámítanak és minden egyes további gyermek esetén egy-egy évet kaphat. Azonban maximum 7 évvel lehet csökkenteni a 40 évet.

Láthatjuk, hogy az előnyugdíj ugyan megszűnt, de a nők még mindig élhetnek az előrehozott nyugdíjjal. Ha úgy gondoljuk, hogy ezt a nyugdíjat szeretnénk igénybe venni, akkor az ügyfélkapun keresztül bármikor elindíthatunk egy évben egyszer egy díjmentes adategyeztetést. Az egyeztetés során a hatóság megküldi a náluk nyilvántartásban lévő keresőtevékenységeket. Ha bármilyen eltérést tapasztalunk, akkor nekünk kell bizonyítani hivatalos iratokkal az esetlegesen kieső évet vagy éveket. Érdemes egész életünkben minden keresőtevékenységgel kapcsolatos hivatalos iratot megőrizni, hogy ha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor bármikor tudjuk igazolni a jogosultsági időt. A legfontosabb, hogy a belépő és a kilépőpapírjaink legyenek meg, mert ezzel igazolni lehet az esetlegesen kieső, azaz nem nyilvántartott időszakot. Itt már csak az lehet kérdéses, hogy az adott munkaadó kifizette-e utánunk a szükséges ellátásokat, azaz hivatalosan bejelentett-e. Az adategyeztetést emiatt is érdemes minél hamarabb elindítani, hogy mi magunk is tisztában legyünk azzal, hogy életünk során eddig hány évet dolgoztunk. Lehetőség van a nyugdíjas időszak beköszönte előtt előtakarékoskodásra és ezt érdemes is minél előbb elindítani, hiszen ma Magyarországon csak a nyugdíjból megélni lassan teljesen lehetetlen. Érdemes utánajárni a különféle megtakarítási lehetőségeknek. Köthetünk nyugdíjbiztosítást, esetleg elindíthatunk egy önkéntes nyugdíjpénztári tagságot vagy megnyithatunk egy NYESZ számlát. Ha mégis az állami nyugdíj mellett döntünk és az egészségünk is engedi, akkor érdemes a nyugdíjkorhatár betöltése után is dolgozni, elhalasztani a nyugdíjba vonulást, hiszen azért az állam 30 naponként megnöveli a nyugdíj mértékét 0,5%-kal. A nyugdíjnövelés segítségével a nyugdíjunk összege meghaladhatja később a megállapítás szerinti havi átlagkeresetet is. A nők 40 éves nyugdíjazása esetén ezt a lehetőséget nem lehet igénybe venni, hiszen ennek feltétele a nyugdíjkorhatár betöltése.

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

Legnépszerűbbek