HOTDOGGazdaságMunkanélküli segély, álláskeresési járadék 2022: összege, utalási ideje és igénylése

Munkanélküli segély, álláskeresési járadék 2022: összege, utalási ideje és igénylése

Kik indíthatják el a munkanélküli segély igénylését?

A munkanélküli segély igénylését az álláskeresők nyújthatják be, ha a kérelem benyújtását megelőző 3 évben 360 nap jogszerző idővel rendelkeznek. Benyújthatják azok is, akik munkát szeretnének vállalni, de nem sikerült önállóan munkahelyet találniuk és így az állam fog majd segítséget nyújtani és felajánlanak egy munkahelyet.

Álláskeresési járadék igénylése

Álláskeresési járadék igénylését minden esetben a lakóhely szerinti járási hivatal foglalkoztatási osztályán szükséges benyújtani. Ők állapítják meg azt is, hogy a járadékra jogosultak vagyunk-e. A foglalkoztatási osztályon az igénylés előtt regisztrálni kell, hiszen csak így biztosított a járadék folyósítása. Regisztrálni csak azok tudnak, akik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. Ha már előzőleg igényeltünk munkanélküli segélyt, akkor biztosan bent leszünk a rendszerben ezért személyesen, e-mailben, ügyfélkapun keresztül és online elektronikus módon is elindíthatjuk újra a járadék igénylésünket. Ilyenkor nem szükséges befáradni a hivatalba, hiszen a regisztrációnk él. Az ügyfélkapun keresztül az úgynevezett e-papír szolgáltatást kell megkeresni, majd címzettként meg kell jelölni az illetékes hivatalt. A kérelem mellé a szükséges dokumentumokat fel kell csatolni. Elektronikus levél formájában a név, születési hely és idő, édesanyja neve, lakcím, TAJ szám és adószám megadása mellett lehet elindítani a kérelmet. Ha nem szeretnénk igénybe venni az ügyfélkaput, akkor ügyfélkapu nélkül is be lehet adni a kérelmet a TAJ szám, valamint a születési dátum megadása mellett a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal honlapján keresztül az e-ügyintézés felületre kattintva.

Álláskeresési járadék igénylése online, álláskeresési járadék igénylése elektronikusan is megtörténhet, amelyekhez a következő dokumentumok szükségesek

TB kiskönyv, illetve OEP igazolás a biztosítási jogviszony igazolása miatt, ezeket biztosan be kell majd mutatni. Bankszámlaszámra is szükség lehet, amelyre majd a járadékot tudják kiutalni. Ha nem rendelkezünk bankszámlával az sem akadálya az álláskeresési járadék utalásnak, hiszen egyéb módon is tudják folyósítani. Egyszerűsített foglalkoztatás esetén el fogják kérni a munkáltatói igazolást, amely egy igazolólap a segély megállapításához a 34/2009. XII.30. SZMM rendelet 1 paragrafusának 4. bekezdése alapján. Ha bírósági végzéssel megállapított tartási kötelezettsége van a kérelmezőnek, akkor ebben az esetben azt is be kell mutatnia. A legutolsó munkaviszony megszüntetésekor kapott jövedelemadó adatlapot is el fogják kérni az ügyintézéshez. Ha előzőleg vállalkozó volt a kérelmező, akkor a tevékenység megszüntetéséről szóló hivatalos dokumentumokat kérik el és ha külföldről érkezett haza a munkavállaló akkor az U1 munkaviszony igazolást kell bemutatni.

Álláskeresési járadék utalása – folyósítás

Az álláskeresési járadék idejét pontosan kiszámítják a jogosultsági idő alapján. 10 nap jogosultsági idő 1 nap járadékfolyósítást jelenthet. Magát a járadékot maximum 90 napig folyósítják minden kérelmezőnek.

Mekkora összegre számíthatnak 2022-ben a munkanélküli segélyt igénylők?

A járadék összegét a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben pontosan szabályozzák. A törvény 26. paragrafusának 4. bekezdése alapján a járadékalap 60 százaléka lehet a segély összege, amely maximum a jogosultság első napján kötelező legkisebb munkabér napi összegével megfelelő összeg. 2022. január elseje óta a minimálbér havi összege 200 000 Forint, amelynek a napi összege 6667 Forint. Ma már nagyon sok kalkulátor elérhető az interneten, így, ha nem tudnánk mi magunk kiszámolni, akkor érdemes ezeket a kalkulátorokat igénybe venni.

Mi történik a 90. nap után?

A folyósítási idő a 90. napon kimerül és nem jár többet a munkanélküli segély összege. Amennyiben a 90 nap alatt sem sikerült elhelyezkednünk, úgy támogatást kaphatunk, amely tulajdonképpen régen a rendelkezésre állási támogatás volt. Ennek összege a mindenkori nyugdíjminimum 80 százaléka, azaz jelenleg 22 800 Forint. Ezt a támogatást csak az aktív korú és nem foglalkoztatottak kaphatják meg. A támogatást a helyileg illetékes önkormányzat állapíthatja meg szociális rászorultság alapján. Ezt a támogatást minden évben felül fogják vizsgálni és a második évtől csak az kaphatja meg, aki minimum 30 napos munkaviszonyt le tud igazolni, esetleg elvégzett egy fél éves képzést. A támogatás alatt a munkaügyi központ fel fog ajánlani munkát, amely akár közmunka is lehet és ezt el kell fogadnunk, ha továbbra is szeretnénk megkapni a támogatást. A végzettség ebben az esetben nem fog számítani.

Gyermek születése esetén amikor másik támogatást is kapunk nem érdemes trükközni

Gyermek születése esetén a munkanélküli segélyt nem szabad igénybe venni, hiszen helyette érkezik a tgyás, a gyes és a gyed. Amennyiben igénybe vesszük a munkanélküli segélyt, akkor azt egy összegben kell majd visszafizetni. Nem járhat járadék annak sem, akit letartóztattak vagy elzártak, illetve szabadságvesztésre ítéltek.

A munkaügyi központtal érdemes együttműködni

Azok a munkanélküliek, akik nem működnek együtt a munkaügyi központtal nem kaphatnak tovább segélyt. Ha a központba nem jelentkeznek az adott időpontban, vagy nem fogadják el a felajánlott munkát akkor a munkaügyi központ megvonhatja a támogatást. A munkaügyi központ is indít képzéseket, amelyeken érdemes részt venni, hiszen ez alatt az idő alatt is jár a rendszeres támogatás, viszont az álláskeresési járadék már nem.

Mi történik azokkal, akiknek sikerül elhelyezkedniük?

Ha legalább egy 4 órás állásra szert tettünk, akkor kérelmezhetjük, hogy a hátralévő időszakra járó járadékot is kifizessék egyösszegben. Természetesen nagyon szigorú feltételeket szabnak, így arra is figyelni kell, hogy nem lehet ugyan az a munkáltató, mint a járadék felvétele előtt. A kérelmet a folyósítás lejártát követő 30. napon kell benyújtani. A kérelem beérkezése után maximum a megmaradt összeg 80 százalékát fogják kifizetni.

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

Legnépszerűbbek