Petőfi Sándor életrajz és vers elemzés
Kiskőrösön született 1823. jan. 1-én.
Apja Petrovics István mészáros mester, anyja a szlovák anyanyelvű Hrúz Mária.
1824-ben Kiskunfélegyházára költöztek, itt tanult meg magyarul. Jó körülmények között élt, ez lehetővé tette a gondos taníttatást. Összesen 9 iskolában tanult, ez azzal az előnnyel járt, hogy már fiatalon igen gazdag élettapasztalatokkal rendelkezett.
1835-38-ig Aszódon tanult, itt egyike volt a legjobb tanulóknak. 1838-ban a tanév végi záróünnepségen ő mondta a búcsúbeszédet. Ez a Búcsúbeszéd az első ránk maradt költeménye.
1838-ban iratkozott be a Selmeci líceumba.
Itt a magyar önképzőkör, a Nemes Magyar Társaság tagja lett. Azonban nagyon gyengén tanult.
Édesapja 1838-ban anyagilag tönkrement. 1839. februárjában indult gyalog Pestre és beállt a Nemzeti Színházba kisegítőmunkásnak.
1839. szeptember 6-án Sopronban beállt önkéntes katonának a császári hadseregbe. Nem bírta a megpróbáltatásokat, megbetegedett, majd 1841-ben Sopronban elbocsátották.
1841. októberében visszatért Pápára tanulni. Itt kötött szoros barátságot Jókai Mórral.

Írói sikerek érték: 1842-ben az Athenaeumban megjelent első verse A borozó.
1842. október végén Pápán örökre abbahagyta a tanulást pénztelensége miatt. Mégis alapos műveltséget szerzett, mert sokat olvasott.
1842-43-ban először Székesfehérváron, majd Kecskeméten színészkedett. Ezután Pozsonyba gyalogolt, és az Országgyűlési tudósításokat  másolta. Itt született Távolból című költeménye. 1843 nyarától Pesten a Külföldi Regénytár részére két regényt fordított le, valamint kapcsolatba került a fővárosi értelmiségi ifjúsággal és naponta megfordult a Pilvaxban is.
1843 őszétől Debrecenben ismét felcsapott színésznek, egy kisebb együttessel vándorolt, de megbetegedett és ezért visszatért Debrecenbe.
1844 februárjában nekivágott a pesti útnak azzal a szándékkal, hogy költő lesz. Felkereste Vörösmarty Mihályt, az ő ajánlására a Nemzeti Kör vállalta verseinek kiadását.
Vörösmarty és Bajza támogatásával 1844. júl. 1-tol segédszerkesztő lett a Pesti Divatlapnál.
1844. októberében jelenik meg A helység kalapácsa című komikus eposza.
1844. novemberében megjelenik első verseskötete, belefogott a János vitézbe. Pesten megismerkedett Csapó Etelkével, aki 1845. jan. 7-én váratlanul meghalt.
Eme korszakának verseit gyűjtötte össze az 1845. márciusában megjelenő Cipruslombok Etelke sírjára kötetébe. Kilépett a Pesti Divatlap szerkesztőségéből. Áprilisban elindult felvidéki körútjára, ahol mindenhol lelkesen fogadták: Úti jegyzetek. Mednyánszky Bertával újabb sikertelen szerelem (az apja nem engedélyezte).

1845. októberében megjelenik a Szerelem gyöngyei című versciklusa. Sokat utazott, gyakran ellátogatott szüleihez Szalkszentmártonba. 1845. nov. 10-én megjelent második verseskötete.
1846. márc. 10-ig leginkább szüleinél volt, itt született 1846. áprilisában Felhők címmel megjelent 66 epigrammája. 1846 elején Tigris és hiéna dráma, később A hóhér kötélen című regényén dolgozott.
Márciusban visszatért Pestre, belevetette magát az irodalmi, politikai életbe. 1846. szeptember 8-án a nagykárolyi megyebálon megismerte Szendrey Júliát. Egyből beleszeretett. Júlia azonban nem tudott azonnal dönteni, csak egy év múlva házasodtak össze. 1847-ben elolvasta a Toldit, és ezután kötött szoros barátságot Arannyal. 1847. márciusában megjelenik az Összes költemények című kötete.
1849. március 15-e egyik vezetője, de az elért politikai eredményeket keveselte. Királyellenes verseket írt, népgyűléseket szervezett, szembe került vezető politikusokkal, fokozatosan elvesztette népszerűségét. A szabadságharc idején századosi rangot kapott.
1848. dec. 15-én született meg fia, Zoltán. Debrecenben, 1849. januárjában jelentkezett Bem tábornoknál. Bem kedvelte, segédtisztjévé, személyes tolmácsává tette, óvta a csatáktól. Azonban Petőfi a többi felettesével rossz viszonyban volt (Klapkával való összezördülése után ki is lépett a hadseregből). Nem kapott fizetést, anyagi gondjai voltak. Márciusban apja, májusban anyja hal meg. Mezőberényben megírja fia életrajzát és utolsó versét A szörnyű időt. Csatlakozik Bemhez, de tulajdonképpen civilként vesz részt a segesvári csatában, itt is tűnik el örökre, 1849. júl. 31-én.  
Egy gondolat bánt engemet


A köznapiasan ható kezdő sor a szokványos halál képei folytatják. A bántó gondolat maga a lírai hasonlatokkal kifejezett szokványos halál. Ennek lehetőségét utasítják el ,,Ne ily halált adj Istenem                    Ne ily halált adj énnekem!”  sorok. Ennek a halálnemnek az elmúlását jelenti. Alliteráció (,,Féreg foga”) és ellentét (,,Virág” foga rág) által kap nyomatékot. A költő által óhajtott halál romantikus képekre emlékeztető metaforákban fejeződik ki. A költő a villámsújtotta fával és a mennydörgés által a völgybe döntött kőszirttel azonosul. Az ezután következő három pont azt jelzi hogy a költő számtalan hasonló lehetőséget tudna még felsorolni. A ,,Ha majd minden rabszolga-nép” sor nagy fordulatot jelent a versben. A pirosló arc a pirosló zászlók kifejezésekkel, a világszabadságért harcoló, felkelő nép jelenik meg. A ,,Világszabadság” szó a 36 soros versecske 17. sorában tehát a vers tengelyében van. Az idézőjel azt érzékelteti, hogy egy az idézőjel azt érzékelteti, hogy egy az elnyomottak általánosan ismert jelszaváról van szó. Ez a vers záró sorában is megismétlődő ,,Világszabadság” Petőfi legfőbb eseménye. A ,,Világszabadság” mint legfőbb cél megfogalmazása után a költő az érte folytatandó harcban látja életének értelmét. Az ismétlődő ,,Ott” határozószókat követő fokozódást tartalmazó igék (,,Essem el”, folyjon ki, ,,Hagyjanak”) a hősi halál képzetét erősítik. A 10 soros csatajelenet és a 6 soros temetési jelenet képe hangulatilag különbözik egymástól. Az előbbi mozgalmassága, az utóbbi méltóságlejes lassúsága csak látszólagos ellentétet képeznek. Valójában egy igazi forradalmár elképzelt életútjának magának értetődő állomásai. A szenvedélyes előadásmód, romantikus képek, a nagy ellentétek és a csapongó képzelet verse igazából 1 romantikus rapszódia.

alternative text
 

Csatlakozz hozzánk!

A legjobb puskák -elemzések

IRODALOM ÉRETTSÉGI
Petőfi szerelmi lírájának műfaji sokszínűsége
Arany János – a Toldi és a Toldi estéje főhőse
Ady Endre istenes versei
Babits Mihály ars poeticái
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai elemzés
A gyereklét képei József Attila verseiben
Bűnbánat és könyörgés Balassi Bálint verseiben
Történelmi látomások Vörösmarty Szózat és Elősző versében
A novellaíró Mikszáth Kálmán: A jó palócok elemzés
A látvány és látomás Pilinszky lágerverseiben
Kétféle értékrend a Jókai Aranyemberében
Avantgarde ars poética Kassák Lajosnál
Thomas Mann - Tonio Kröger elemzése
Katona József - Bánk bán elemzése
Arany János irodalmi életrajz puska
Moliere - Tartuffe tétel és olvasónapló

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI

Az őskor és az ókori kelet
Az ókori Hellász történelme
Az ókori Róma története
A korai feudalizmus története Európában
A magyar nép története az államalapításig
Az érett középkor
A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon
A Hunyadiak Magyarországon
A földrajzi felfedezések és hatásaik
A Rákóczi szabadságharc
A második VH részvevői és eseményei
Az első világháború következményei és előzményei
Magyarország a második vh.ban
A francia forradalom évszámai puska
A középkori magyar állam puska
Az anjou kor gazdasága a magyar királyságban

NYELVTAN ÉRETTSÉGI

Nyelvtan szóbeli tételek

Friss hírek

Üzenőfal

 • Goku..ssj..5 (F/27)

  banner csere érdekel titeket? :)

  2012. nov. 06 19:57
 • Goku..ssj..5 (F/27)

  feliratkoztam :D

  2012. nov. 06 19:55
 • sajuri (L/28)

  egy bannercsere?DIGITAL DARK ART MAGAZIN

  2012. júl. 09 11:08
 • Katonabela (F/34)

  http://raketavar.fw.hu/raketavar/ Irodalmi közösségi oldal. Én csináltam. Akinek van saját alkotása, jöjjön!

  2011. júl. 21 23:52
 • Már nem tag 

  Ha van időd, nézz be a magazinomba, játssz a nyereményekért, és üzenj, mit szeretnél olvasni!

  2011. máj. 27 15:53
 • Már nem tag 

  Nikarapper: Szerintem ugyanúgy, mint egy feleletre. Csak valószínűleg ez egy kicsit összetettebb. Ha most mész középsuliba, gondolom még nem tudod, milyen is az a kisérettségi, de amúgy azt mondanám, hogy úgy mint arra. Nem igazán tudom, itt tételek vannak? Mert azokat ki lehet dolgozni. (Én sajnos nem igazán tudom, mert nálunk nem volt ilyen.) És tanulj nagyon sokat, hagyományos módszer, de hatásos! Olvass az adott témában szakkönyveket, pölö. Meglátod, fog az menni! Sok sikert!

  2011. máj. 03 17:58
 • ilcsike143 (L/47)

  hozzám jön üzenet ,de én nem tudok küldeni.Te tudod miért?.És a profilomról a kép is el tűnt Irj . ilcsike143 profiljára .Köszönöm.

  2011. ápr. 11 19:37
Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez