Katona József - Bánk bán tétel
Cselekménye szerkezeti vázlatban:

Katona József pályája kezdetén színész volt. Később befejezte jogi tanulmányait. Ügyvéd lett, a jobbágyok védője volt. Több történelmi drámát írt. Ezek közül a legismertebb a Bánk bán, amit a kolozsvári Nemzeti Színház megnyitására hirdetett pályázatra alkotott meg. A dráma csak halála után jelent meg színpadon. Erkel Ferenc zenésítette meg.

A Bánk bán című dráma cselekménye nem írói fantázián épül. II.Endre uralkodása idején 1213-ban valóban sor került Bánk bán mozgalmára. A dráma legfőbb alakja valóságos történelmi személy. A műben Katona saját koráról is ír. A jobbágyok helyzete ugyan olyan keserves volt, mint 600 évvel ezelőtt. Lényegében a magyarság küzdelméről ír az idegen elnyomókkal szemben.

1.rész: II.Endre király távollétében felesége, Gertrudis kormányozta az országot. Idegen főurakat hozott be, akik a nép nyakán élősködtek. A magyar nemesek összeesküvést szőttek a királyné ellen. Meg akarták nyerni Bánk bán személyét is, de ő inkább a törvényes formához ragaszkodott.

2.rész: Bonyodalom: országjáró körútjáról hazatérve azonban megváltozott a véleménye, mert látta, hogy a nép szenved az elnyomástól. Találkozása Tiborccal különösen megrázta. A paraszt elpanaszolja, hogy amíg ők éheznek, addig a gazdagok bármit megengedhetnek maguknak. Bánk tűrésre bíztatja az öreget. Az idegen nagyurak egyre arcátlanabbul léptek fel. Ez különösen a királynő öccsére, Ottóre vonatkozik. A királynő nem a célját, hanem a
módszereit helyteleníti.

3.rész a cselekmény kibontakozása: Bánk bánt egyéni sérelem érte, amikor feleségét, Melindát, hírbe hozták az udvarban. Bár a felelős Ottó volt, a királynőt is joggal lehet hibáztatni.

4.rész a tetőpont: Bánk ezért egy alkalommal felelőségre vonta Gertrudist. A beszélgetésük feszült hangulatba kezdődött. Bánk az egyéni, és a nép sérelmeit egyaránt felsorolja. Gertrudis nem ismeri el a hibákat, szemtelenül beszél Bánkkal. A vita egyre élesebbé válik. A királynő orvul le akarja szúrni a bánt, aki kicsavarja a tőrt a kezéből és leszúrta a királynét. Közben kitör a nemsi zendülés.

5.rész a megoldás: Endre király hazatért külföldről, haragudott felesége meggyilkolásáért. Petúr bánra terelődik a gyanú, de Bánk bán megvallja a királynak, hogy ő ölte meg a királynőt, de feltárta az okokat is. Tiborc hozta a szörnyű hírt Melindát meggyilkolták. A bánt elfogja a keserűség. A király megkegyelmez neki, mert már úgyis megtört ember.

A mű fő alakjai:
Bánk bán: méltán lett a mű központi alapja. Nagy felelősségérzetű, király és törvénytisztelő ember. Elsősorban a közérdeket nézte és csak utána a sajátját. A szerelemben is példamutató, mert nem feleségét vádolta, hanem vesztének okozóit.

Petúr bán: az összeesküvők vezére. Hazafias érzelmű, de féktelen indulatú. A szervezéshez jól értett, de a nagyurak ellen cselekedni nem tudott. Hibája, hogy csak a nemesség érdekeivel törődött, a parasztság panaszait nem halotta meg, Bánk bánt pedig cserbenhagyta.

Melinda: hűséges, jó feleség. Tragédiáját az udvar romlottsága okozta. Tiborc: a jobbágyságot képviseli. Jószívű és becsületes ember. Nem csak saját sérelmeinek ad hangot, hanem az egész parasztságnak. Bánk bán mellett hűségesen kitart.

Gertrudis: jó képességeit (okos és határozott) a rosszra használta fel. Elsősorban ő volt a felelős az idegen nagyurak gaztetteiért. Gőgös és gonosz. Sorsát megérdemelte.

Ottó: az idegen nagyurakat képviselte. Gyáva rosszindulatú. A mű legellenszenvesebb alakja. Gertrudistól csak annyiban különbözött, hogy buta és műveletlen volt.


BÁNK BÁN TETTÉNEK ÉS TRAGÉDIÁJÁNAK OKAI

Bánk bán nagyúr, nagy egyéniség. Felelősséget érző államférfi. Király- és törvénytisztelő, bátor higgadt. Újfajta hazafiasság jelentkezik benne, amely már a nép sorsát is számbaveszi. Végső felismerése, hogy a zsarnokságot csak erőszakos úton lehet megdönteni. Szerelmében mélyen érző férj. Lelkében súlyos küzdelem megy végbe, míg főként Melinda és Tiborc hatására elhatározza magát a királynéval való leszámolásra. A magáramaradottság és felesége halála okozza lelki összeomlását. Bánkra a főszereplőre óriási terhek nehezednek. Országjárása során előzőleg személyesen tapasztalhatta az általános nyomort és elégedetlenséget, a királyi udvarba érkezve pedig a dőzsölést látta. Bánk a király helyettese, hivatalból is felelős az ország sorsáért. A mű fő konfliktusát az adja, hogy a haza és Melinda egyaránt veszélybe forog. A szálak Gertrudis a merániai származású királyné felé vezetnek.

Bánk feladata: a szabadság és a becsület védelme, majd helyreállítása. Ehhez viszont meg kell változtatni azt a hatalmi rendszert, amelyet II. Endre bízott rá. Az I. felvonásban Bánk még csak a veszélyekről értesül. Bánk csak sejtheti Gertrudis szándékait, konkrét bűneit. A téves tudat tragédiája az, hogy Melinda egyetlen félreérthető gesztusát, Bánk azonnal félreérti. Bánk feltétlenül eleget akar tenni államférfiúi és családapai kötelezettségének. Az abszolút becsület törvényét akarja követni. A haza dolgát és Melinda ügyét elfogulatlanul akarja rendezni. Ehhez ragaszkodik akár élete árán is. Nehezen dönt, de végül a hazát fenyegető veszélyt indul elhárítani, leszerelni a békétleneket (Peturt). De közben érzi, hogy Ottó épp ezekben a percekben környékezheti meg feleségét. A haza és Melinda
sérelme felváltva váltakozó erővel készteti a bosszúállás irányába. Meg kell mentenie a haza és Melinda becsületét, és ezzel a magáét is. A békétleneket azért fékezi, meg mert békét akar. A IV. felvonásban sorolja fel vádjait a királynénak, aki Bánk életére tör, de a tőr Gertrudist öli meg. Bánk önvédelemből tette, amit tett. Az V. felvonásban megérkezik Endre és Bánk megtudja, hogy a királynőt nem tartják bűnösnek felesége elcsábításában (Ottónak). Mikor meglátja meggyilkolt feleségét, testileg-lelkileg összeroppan. A király nem
bűntette meg Bánkot, mert már úgyis megtört ember.

alternative text
 

Csatlakozz hozzánk!

A legjobb puskák -elemzések

IRODALOM ÉRETTSÉGI
Petőfi szerelmi lírájának műfaji sokszínűsége
Arany János – a Toldi és a Toldi estéje főhőse
Ady Endre istenes versei
Babits Mihály ars poeticái
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai elemzés
A gyereklét képei József Attila verseiben
Bűnbánat és könyörgés Balassi Bálint verseiben
Történelmi látomások Vörösmarty Szózat és Elősző versében
A novellaíró Mikszáth Kálmán: A jó palócok elemzés
A látvány és látomás Pilinszky lágerverseiben
Kétféle értékrend a Jókai Aranyemberében
Avantgarde ars poética Kassák Lajosnál
Thomas Mann - Tonio Kröger elemzése
Katona József - Bánk bán elemzése
Arany János irodalmi életrajz puska
Moliere - Tartuffe tétel és olvasónapló

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI

Az őskor és az ókori kelet
Az ókori Hellász történelme
Az ókori Róma története
A korai feudalizmus története Európában
A magyar nép története az államalapításig
Az érett középkor
A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon
A Hunyadiak Magyarországon
A földrajzi felfedezések és hatásaik
A Rákóczi szabadságharc
A második VH részvevői és eseményei
Az első világháború következményei és előzményei
Magyarország a második vh.ban
A francia forradalom évszámai puska
A középkori magyar állam puska
Az anjou kor gazdasága a magyar királyságban

NYELVTAN ÉRETTSÉGI

Nyelvtan szóbeli tételek

Friss hírek

Üzenőfal

 • Goku..ssj..5 (F/27)

  banner csere érdekel titeket? :)

  2012. nov. 06 19:57
 • Goku..ssj..5 (F/27)

  feliratkoztam :D

  2012. nov. 06 19:55
 • sajuri (L/28)

  egy bannercsere?DIGITAL DARK ART MAGAZIN

  2012. júl. 09 11:08
 • Katonabela (F/34)

  http://raketavar.fw.hu/raketavar/ Irodalmi közösségi oldal. Én csináltam. Akinek van saját alkotása, jöjjön!

  2011. júl. 21 23:52
 • Már nem tag 

  Ha van időd, nézz be a magazinomba, játssz a nyereményekért, és üzenj, mit szeretnél olvasni!

  2011. máj. 27 15:53
 • Már nem tag 

  Nikarapper: Szerintem ugyanúgy, mint egy feleletre. Csak valószínűleg ez egy kicsit összetettebb. Ha most mész középsuliba, gondolom még nem tudod, milyen is az a kisérettségi, de amúgy azt mondanám, hogy úgy mint arra. Nem igazán tudom, itt tételek vannak? Mert azokat ki lehet dolgozni. (Én sajnos nem igazán tudom, mert nálunk nem volt ilyen.) És tanulj nagyon sokat, hagyományos módszer, de hatásos! Olvass az adott témában szakkönyveket, pölö. Meglátod, fog az menni! Sok sikert!

  2011. máj. 03 17:58
 • ilcsike143 (L/47)

  hozzám jön üzenet ,de én nem tudok küldeni.Te tudod miért?.És a profilomról a kép is el tűnt Irj . ilcsike143 profiljára .Köszönöm.

  2011. ápr. 11 19:37
Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez