Néhány verset közreadok, hogy mindenki maga kedvére válogathasson.

Csujogató versek:

"Három tepsi túrós lepény,

a vőlegény derék legény!"

"Serpenyőben sül a rántás,

a vőlegény elég csámpás!"Eljegyzési vers:

"Tisztelt ház lakói, reám hallgassatok,

Hadd mondjam el szépen, mi járatban vagyok.

Először, gazduram, szóm hozzád fordítom,

Ne haragudj reám, hogy itt zavarkodom.

Van nékem egy páva farkú, magányos galambom,

Annak párja kéne, néked ezt elmondom.

Arról is hallottam, hogy a házi néni,

Az ő kis galambját mennyire becézi.

Megtetszett nékünk e szép magyar begyes,

A páva farkúval had legyen most jegyes.

Hogy a házi néni később megismerje,

Arany gyűrűikkel lesznek megjegyezve.

Húzzunk mostan gyűrűt mindkettő ujjára,

Had éljenek most már ezek után párba.

E ház lakóinak szívemből kívánom,

Minél több kisgalamb padlásukra szálljon,

Mielőtt a kanál fordul az ételbe,

Lássuk a tányérba, mi van itt lefedve.

Ez a házas élet lesz örök emléke.

Szívemből kívánom, hordják egészségbe.

Mielőtt a gyűrűt ujjaikra húzzák,

Mutassák be itten, hogy szeretik egymást."

/Rudinszki István Enyém a szerencse, hogy vőfély lehettem című könyvéből/

 

Menyasszony kikérő:

"Békesség e háznak, jó napot kívánok!

Én itt egy vőlegény követeként állok.

Vőlegényünk .. István.. arra adta szavát,

kérjem ki részére drága jó menyasszonyát.

Esküvőre vinné házasság céljából,

De erősen van most ő a szavaknak híjábol.

Így hát kedves Tímea én tehozzád szólok,

Tisztemből adódik, hisz én vagyok a szónok.

Kedves jó, Tímea hallgass most a szómra,

Búcsúzzál a szülőktől és a testvéredtől sorban."

Hunyadvári József vőfélytalálkozó első helyezett vőfélyének verse volt.

 

Másik:

"Adjon, Isten jó napot, piros egészséget,

Tele kamrát, sok magot, örök békességet.

Vőfélynek is adassék meg, amit kérni kíván,

Úgy tudom, akad még itt egy csinos széplány.

Őt kéri a násznéptől szerény vőfélységem,

Várja a vőlegény, az Ő részére kérem.

Én csak elkísérném a templom kapujáig,

Onnan meg vezesse a vőlegény az oltárig.

Készítsék, hát elő gyönyörű fehére,

Mirtusszal éket, gyöngysorokat a fejére.

Adjon, Isten örök békességet,

Adjanak egy széparcú hajadont, most a vőlegénynek.

Legyen ez a nap szépségében jelkép,

föl hát a mennyegzőre, készüljön a násznép."

/Szedres 1967/

 

Átvezető vers:

"Kedves jó szüleim, ím elétek állok.

Könny tolul szemembe, hisz búcsúzok, válok.

Búcsúzom, mint vándormadár kis fészkétől,

Elválok tőletek, mint érett gyümölcs a törzsétől.

S könnyezem, mert válni, búcsúzni oly nehéz,

Szemem szüntelenül vissza-, visszanéz.

Sírva tekint vissza, apám, anyám rátok,

Kik hozzám, mindig hűséggel valátok.

Ti megmutattátok, hogy a szülő keble,

Milyen sok szeretettel van mindenkor telve."

/erdélyi gyűjtés /

 

Búcsú apától:

"Drága édesapám, most tehozzád szólók,

Jöjj hozzám közelebb, halld meg, hogy mit mondok.

Meg kell, hogy köszönjem a sok jóságodat,

Meg az értem való fáradozásodat.

Azt mindenki tudja, hogy míly sokat mentél,

Éjjelt, nappalt mindig értem egybe tettél.

Ezért fizetségül azt kívánom neked,

Nagyon hosszú legyen a földi életed.

Legyen minden napja fénylő, mint a tavasz,

Ajkaidról ne halljék, se bú, se panasz.

Ragyogjon a csillag örökké felettünk,

Hogy ezen a földön boldogan élhessünk."

/Rudinszki István vőfélyes könyvéből /

 

Búcsú anyától:

"E nehéz órában kire is gondolok?

Jó édesanyám, most tetőled búcsúzok.

Könnyeim letörlöm, szemem rád emelem,

Hisz eddigi életem neked köszönhetem.

Kertész a virágot szereti, ápolja,

Amikor az megnő, más meg leszakasztja.

Kis palántát óvtál te is, s virágszálat,

Rám költöttél gondot, hosszú éjszakákat.

Mikor beteg voltam, fölöttem őrködtél,

Bajtól megmenteni, mindig igyekeztél.

De szerelmes szívem, párja után vágyik,

Így a te rózsafád megszedetté válik.

Mostan el kell válnunk, tőled már elmegyek,

Minden fáradságod megköszönöm neked.

Ó, én annyi kincset nem tudnék szedni,

Amivel mindenért meg tudnék fizetni.

Mert a világon még olyasmi nem termett,

mivel a jó anyát fizetni meg lehet.

Búcsúzóul mit is mondhatnék teneked?

Az, Isten áldja meg minden lépésedet.

Adjon egészséget és nyugodt életet,

Hogy e hű párommal, kivel most elmegyek,

Együttesen nagyon soká szerethessünk,

Napodnak fényében soká fürödhessünk,

Az Isten áldjon meg mondja most már lányod ,

Legyen nagyon boldog életed, világod."

/Rudinszki István vőfélyes könyvéből /

 

Testvértől:

"Kedves testvéreim, most hozzátok térek,

Mielőtt a föltett célomhoz elérek.

Rátok az Istentől én csak áldást kérek,

Akit én szívemből szüntelen dicsérek.

Mert, hogy nem változik a vér soha vízzé,

Aki testvér, testvér marad mindörökké.

nekem is azért fáj, kesereg a szívem,

Kedves testvéreim, elmaradtok tőlem."

/Rudinszki István vőfélyes könyvéből /


Nagyszülőktől:

"Kedves nagyszüleim, sokáig éljetek,

Unokátok búcsúzik, Isten veletek,

Öreg napjaitok legyenek békések,

Legyenek áldottak, és legyenek szépek."

/Rudinszki István vőfélyes könyvéből /

 

Pohárköszöntő:

Tisztelt vendégek egy kis csendet kérek,

mert az ifjú párhoz köszöntő szókat intézek.

Tegyétek le késetek, villátok,

poharaitokat ellenben jól megfogjátok.

Miután elmondom rövid kis versikémet,

az ifjú párra iszom, s titeket is erre kérlek.

Nem is olyan rég még gyerekek voltak,

iskolába jártak.. jó vagy rossz jegyeket hoztak.

Aztán más kezdett járni a fejükben,

hát én sem tettem volna másképpen a helyükben.

Amire észbe kapott az anyjuk meg az apjuk!

Íme ni, az esküvői meghívót megkaptuk.

De nehogy azt gondold menyasszony (neve),

régi hős fejemmel, tanácsokat akarok adni, hogy kell bánni a férjjel.

Ne törődje vele, én nem szólok bele,

de az anyós, meg az após tanácsa sem hiányzik ide.

Mert ez az ifjú pár dolga,

különben is megvan mindenkinek a saját gondja.

Sok boldogságot kívánok e párnak,

ha már ilyen szerencsésen egymásra találtak.

Legyen szívükben égő a szerelem,

sose fogyjon ki belőle a szelíd türelem.

A mai világban nagyon nehéz élni,

boldog az az ember, aki életét boldogan éli.

Ha már nincs más boldogsága,

még mindig mosolyoghat szerető párjára.

De nem is mondom tovább, már innának.

Még egyeszer sok boldogságot az ifjú párnak.

A vőlegény lábát az Isten külön is éltesse,

hogy a bábát nemsokára futva kereshesse.! "


Vacsora:

"Itt van az első tál ételünk, behoztam,

Hogy azt el ne ejtsem sokat imádkoztam.

Jó gazdaasszonyunkkal meg is fűszereztük,

ne firtassa senki mit és mennyit tettünk.

Merjenek belőle bátran és sebesen,

Hogy a vendég gyomra ne legyen üresen.

Hölgyeim, uraim nyúljanak utána,

Szeretném ha semmi maradna a tálba.

Üres tálat rögtön kicseréljük újra,

Úgy jó a leves is, hogy ha frissen fújja.

Kinek nem lesz elég, az magára vessen,

Jó étvágyat mondok hozzá én is szívesen."

/Oskar 1998 Vőfélykönyv/

 

"Sok jó ételt látunk ilyen alkalommal,

Mifelénk így szokás a lakodalomban,

De a pörkölthúsnak nincs közöttünk mássa,

Melyet szolgafán főz a juhász bográcsa.

Ez nem gulyásos hús, amit más nép majszol,

Ki rántást tesz belé hagymából és vajból.

nincs ebben semmi pancs, csak úgy egyszerűen

pásztortudománnyal ízesítve bőven.

Tudja azt a juhász, ha módját megadja,

Mind a vérünkké lesz az összes falatja.

Nos hát vendégeim elloptam egy tállal,

Hozom a többit szíves ajánlással."

/Oskar 1998 Vőfélykönyv/


"Ne zörögj most zenész! Látod, hogy én jövök,

Tálamon van éppen egy sültmalac könyök.

Malacpecsenye ám igazából neve

Királyoknak étke, ételeknek feje.

Ithozom a sülthúst tudom, nagyon várják,

Ennek a világon nem találni párját.

Merem ajánlani minden halandónak,

Aki kedvelője, mid3enféle jónak.

Ételek királya jött be a tálcámon,

Az evéshez kiki jó étvággyal lásson.

Bökjék a villájukat a sült pecsenyébe,

Mert az étkek étke került terítékre."

/Oskar 1998 Vőfélykönyv/


"Itt van a káposzta, ínyencek étele,

Ebből a tányérját kiki merje tele,

Tál tisztességére ne maradjon semmi,

Jó gazdánk óhaja, hogy mind meg kell enni

Szakács asszonyunkat senki meg ne szólja,

Hogy a káposztában nincsen disznó farka,

Mert malac korában farkas elharapta,

Hasa szalonnával jól meg vagyon rakva.

Itt van a káposzta a jó disznó hússal,

Bőven meg van rakva finom falatokkal.

Egyenek belőle étvággyal, gusztussal,

Vetekszik az íze a királyi hal hússal."'

/Oskar 1998 Vőfélykönyv/


"A szerelem szele lisztet összefújta,

Egy péklegény tejjel, mézzel összegyúrta,

tetejébe ezt a szép virágot szúrta,

Azt mondta, hogy ennek igaz neve: torta.

Amint szemembe tűnt szép, ékes formája,

Azt hittem, fehérnép bodros cicomája.

Később, hogy megtudtam mily drága sütemény,

Behozatalkor vigyázva jöttem én.

Nem is lett hibája, nézzék ím felteszem,

Szép menyasszonyunk majd hogyan örül ezen!

Ha megízleli és kedvesét kínálja,

Bút feledve csókra áll szép pici szája.

Becsülettel adom, Tessék , hogy ehessék"

/Oskar 1998 Vőfélykönyv/

 

Borköszöntő:

"Borban az igazi tűz, nem árpalé sörben,

Ázhatunk, fázhatunk majd a sírgödörben.

Bort hoztam, Uraim! ettől éled a kedv,

Nem ád annyi virtust semmilyen más jó nedv.

"De aztán rólam is megemlékezzenek,

Kiszáradt torokkal és sem beszélhetek.

Tessék, násznagy uram! És ha nem sajnálja,

A hűen szolgáló vőfélyt is kínálja.

Tust rá zenész urak, később még nektek is jut.

bírja reggelig az udvaron a kút.

Ki nem akar inni, tovább beszéljen,

Emelem poharam, s ki velem tart, éljen!"

/Oskar 1998 Vőfélykönyv/


Poénos köszöntők:

"Mikor udvarol a férfi költekezni sosem rest,

Pénztálcáját nem kíméli; "Isten neki fakereszt!"

Menyasszonyát ellátja ő üvegházi rózsával,

bonbonnal és színházjeggyel, mindenféle jósággal.

Da ha férj lesz máris más lesz, pénztálcáját félti ő,

"Szerényebben vásároljál, ne legyél költekező!"

Mindig otthon vacsoráznak, zsebből szól a rádió,

"Légy fiacskám takarékos, minek az a dáridó!"

Magányos legénynek unalmas az élet,

Nincs kivel megossza hogya kedve éled.

Nincs ki vígasztalja, ha meggyűl a gondja,

Nincs ki édes szóval drágájának mondja.

Boldog ember kinek van hű felesége,

Mert az ilyen asszony a ház ékessége.

Vígság, öröm, áldás száll vele a házra

Kivirágzik tőle a boldogság fája."

/Oskar 1998 Vőfélykönyv/


"Új asszonytánc következik előszőr most velem,

Minden egyes jelen lévő figyelje a kezem,

Mert a táncnak ára van, ugye kedves násznép.

Hát minálunk is így legyen ne pediglen másként!

Itt van ez az egy forintos, én jelképnek szánom,

Mindig legyen elegendő, szívemből kívánom!

Nem vagyok egy szalontáncos, ne törődj most vele,

Gyere kedves Katika, induljon a zene!"

/Hunyadvári József I. Nemzetközi Vőfélytalálkozó győztes vőfélyének verse/


Ünnepi köszöntő:

"Most tehát magamnak bátorságot veszek,

Régi szokás szerint poharat emelek.

Köszöntöm sok vérrel megszentelt hazánkat,

Legyen e drága hon Istentől megáldott.

Mátrának bércein, büszke koszorúján,

A Balaton partján, a Duna-Tisza táján,

Örökkön-örökké szép magyar szó zengjen,

Népének szívében magyar vér pezsegjen.

Véres, borús napok ránk ne virradjanak,

Szabadság virágai mindig viruljanak.

Legyen áldott a föld, melynek járjuk porát,

Áldott legyen a föld, melynek isszuk borát.

Múltunk is, jövőnk is magyar földben székel,

Tudja minden magyar, hogy ez milyen szép hely.

Ha volt hazánknak sok nehéz órája,

Osztoztunk mindnyájan nehéz fájdalmába.

Jöttek a fellegek, s el is múltak megint,

Borúra derű jött az igazság szerint,

Ne búsulj jó hazánk , nem hagyunk el téged,

Hűséges fiaid voltunk, s leszünk néked.

Van még virág, van még az avaros réten,

Van még napfély, van még fönn a magyar égen.

A haza az első,feledni nem szabad,

Hazánkért ürítem az első poharat.

Mind kik együtt vagyunk jókedvű társaság,

Igya ki mindenki végső cseppig borát.

S míg iszik , magába mondja szíve, szája,

Adj uram szép jövőt a Magyar Hazának!"

Üzenőfal

 • Már nem tag 

  szóval megint enni kell?? :)))))))))))))))) akkor együnk! köszi te drága, de sajnos most ha leírnám, hogy mi van készülőben nálam......,:S:S:S jaj, már itt sem vagyok! csókolom a kacsóját hölgyem az igazán ínyenc falatokért! ;) (F)(F)(F)(F) :))))))))))

  2007. máj. 19 00:40
 • Már nem tag 

  ezeket enni kell, drága? ATYAGATYA!!! és ezek finomak? óóóóóóóóó, te! legalább tudom hová kell jönnöm, ha valami fincsit akarok készíteni a családnak, amit ők megesznek, én nem! :))))))))))))))))))))) aranyos vagy, és tényleg tök jó az egész és jó, hogy ilyen nagy a választék. mint mindig, most is jár a pirospont, és tudom egy kicsikét elkéstem, mivel ezt ebédnek, vagy uzsonnának szántad, de jó lesz ez hidd el most is! ;) (R)(R) köszönöm szépen, és nagyon köszönöm szépen te kis mindig lassúcska zenés, de nagyon aranyos asszanykaleányka! (F)(F)(F)(F) ;);););):$:$(K)

  2007. máj. 19 00:33
 • rodika (L/48)

  szia nagyon jok és fel iratkoztam kőszike

  2007. máj. 19 00:03
 • laszlo60 (F/56)

  Én is szinte újra megéheztem!!!

  2007. máj. 18 20:53
 • apo51 (F/65)

  Köszönöm ! De most kihagyom most ettem zsiroskenyeret .pussz jani

  2007. máj. 18 19:34
 • alliteracio (L/53)

  NANÁ HOGY ITT A HELYEEEEM!!!!!!!!!!!! :)) Szuper vagy! (Én meg éhes lettem. Így az éjszaka közepén. Lazán.) -Plussz egy rakett, plussz egy felíratkozott gasztromán.-

  2007. ápr. 26 23:18
 • Már nem tag 

  köszönöm szépen! most fogom magam és kivonulok a konyhába és eszek, mert megéheztem! puszillak, aranyos vagy!!!

  2007. ápr. 26 23:15
 • Doti. (L/43)

  Apo te mindig olan vagy multkor a puszi nem volt jó most meg a kaja nem ért oda időben:)))) Nem tudod hétvégén nincs posta????:))) Romlandót meg úgy is megeszik. Tehát marad az , hogy te csináld meg:))) HIHIHIHIIIIIIIII

  2007. ápr. 16 00:05
 • apo51 (F/65)

  Köszike jol lött volna de ugy látom ma szabadnapossak a postások, az elküldött kaja még nem ért ide.pussz jani

  2007. ápr. 15 07:38
 • Már nem tag 

  elég ránézni már éhes is lettem

  2007. ápr. 15 07:08

Magazinról

Alapítva: 2007.04.08.

Tegnapi látogatók: 16

Látogatók az előző hónapban: 356

Látogatók a jelenlegi hónapban: 365

Feliratkozottak: 12

Magazin helyezése: 1127

Szerkesztőség

Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez