A múlt idő (das Perfekt)

A Perfekt elsősorban olyan múltban történt cselekvés kifejezésére szolgál, amely befejeződött, de még hatással van a jelenre.

A haben és sein segédigék jelen időben ragozott alakjából és a főige múlt idejű melléknévi igenév alakjából (Partizip Perfekt) képezzük.

Ich bin nicht mehr hungrig, ich habe schon zu Mittag gegessen. (Már nem vagyok éhes, már ebédeltem.)
Wohin ist Peter gestern gegangen? (Hová ment tegnap Péter?)
Peter hat gestern vor dem Kino auf uns gewartet. (Péter várt ránk tegnap a mozi előtt.)

A gyenge igék Partizip Perfekt alakjának képzése:

machen -> gemacht        arbeiten -> gearbeitet
wohnen -> gewohnt        baden -> gebadet
         ge...-t                                ge...-et

telefonieren -> hat telefoniert
Az -ieren végű igék nem kapnak ge- előtagot.

Az erős igék Partizip Perfekt alakjának képzése:

essen -> hat gegessen       helfen -> hat geholfen
lesen -> hat gelesen          sehen -> hat gesehen

Az erős igék Partizip Perfekt alakja -en végű. Gyakran a tőben lévő magánhangzó is megváltozik.

Az erős igék listája.

A vegyes ragozású igék Partizip Perfekt alakja:

kennen -> hat gekannt       bringen -> hat gebracht

Ezeknél az igéknél az erős ragozásra jellemző tőhangváltás és a gyenge ragozásra jellemző -t végződés együtt jelentkezik.

Az igekötős igék Partizip Perfektjének képzése:

ankommen -> ist angekommen      einrichten -> hat eingerichten

Még anno ezt a részt úgy tanította a német tanárom, hogy jelen időben az elváló igekötős igéknél az igekötő elválik az igétől (pont úgy mint a házaspároknál), de Partizip Perfekt alakban maguk közé fognak egy        ge(reket) (gyereket), ami összetartja a "családot" :) Hát igen, érdekes humora volt a tanáromnak, de egy életre megtanultam, hogy az elváló igekötők közé egy ge szócskát kell írni... :) 

gefallen -> hat gefallen     bekommen -> hat bekommen

A be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer- olyan igekötők, amelyek nem válnak el az igétől. A nem elváló igekötős igék nem kapnak ge- előtagot a múlt idő képzése során.

Szórend:

Főmondatban a mondat második helyén álló segédige (haben vagy sein) és a mondat végén álló főige mondatkeretet alkotnak.

Die Kinder sind ins Kino gegangen. (A gyerekek moziba mentek.)

Mellékmondatban (KATI szórend) a ragozott segédige kerül a mondat végére.

                           Kötősző   Alany        Többimondatrész                 Ige
Ich habe gehört, dass die Kinder zu ihrer Großmutter gegangen sind.

Haben vagy sein:

Az igék nagy része haben segédigével képzi a múlt időt. Ilyenek:
- a tárgyas igék pl. essen/hat gegessen
- a visszaható igék pl. sich beeilen/hat sich beeilt
- módbeli segédigék
- a tartós cselekvést vagy állapotot kifejező igék arbeiten/hat gearbeitet
- a személytelen igék es regnet/ es hat geregnet

Sein segédigével képzik a múlt időt:

- a tárgyatlan igék, amelyek helyváltoztató mozgást; gehen/ist gegangen
- az állapotváltozást kifejező igék; sterben/ist gestorben
- sein/ist gewesen, bleiben/ist geblieben, werden/ist geworden

Egyes igék mindkét segédigével állhatnak.

Karl ist nach Luzern gefahren. (Karl Luzernbe utazott.)
Karl hat schon einmal einen Rolls Royce gefahren. (Karl már vezetett egyszer egy Rolls Royce-ot.)

Szerkesztőség

Bundesrepublik Deutschland

Németország zászlaja:   

Németország címere: 

Nemzeti himnusz: Das Lied der Deutschen
Fővárosa: Berlin
Államforma: szövetségi köztársaság
Hivatalos nyelv: német
Tagság: ENSZ, EU, NATO, OECD, EBESZ stb.


Népesség


Népszámlálás: 82 210 000 fő (2008)
Népsűrűség: 230 fő/km²
Egy főre jutó GDP: 44 660 USD


Földrajz


Terület: 357 023 km²
Víz: 2,18 %


Egyéb


Pénznem: Euró (EUR)
Nemzetközi gépkocsijel: D
Hívószám: +49
Internet TLD: .de

Napi szó

sich erinnern an+A.
(emlékezni)

Erinnerst du dich an ihn?
(Emlékszel rá?)

Többi szó
1

Üzenőfal

Magazinról

Alapítva: 2009.07.30.

Tegnapi látogatók: 84

Látogatók az előző hónapban: 6407

Látogatók a jelenlegi hónapban: 4736

Feliratkozottak: 76

Magazin helyezése: 133

Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez