A novellaelemzés szempontjai
A novellaelemzés szempontjai
A novellaelemzés szempontjai

1. Műfaj meghatározása, műfaji jellegzetességek vizsgálata:
rövid, prózában írt epikai
műfaj. Általában egy főszereplője és viszonylag kevés mellékszereplője van; gyakran egy
fordulópontot mutat be a főhős életéből. Cselekménye általában egy szálon fut, rövid idő alatt,
kevés helyszínen játszódik. A szó eredeti jelentése: ’újdonság’ (olasz). Boccacciótól ered.

2. Cím értelmezése:
mit tartalmaz (téma, idő, helyszín, szereplők, kulcsfogalom stb.
megjelölése)? Van-e jelképes értelmezése? Hogy változik a jelentése a mű olvasása során?

3. A novella típusának meghatározása, indoklás: pl. lélektani ≈: a szereplők lélektani
folyamatai állnak a középpontban; metszetnovella: a történet metszetet ad a szereplők
életéből, rávilágít életük egészére; humoreszk: humoros, csattanós történet, példázat:
jelképesen értelmezhető, tanulságot példázó epikai mű; életkép: tipikus, mindennapi

4. Cselekmény dióhéjban:
 -Kalandos vagy kevésbé eseménydús; pergő vagy lassú?
-Leírása részletező, aprólékos vagy tömör?
-Megszakítják-e hosszabb leírások, lírai részek? (egyben a szerkezethez is tartozik)

5. Idő, helyszín:
 -Mennyire van konkrétan meghatározva?
-Változik-e? Hány van belőle?
- Értelmezhető-e jelképesen?
6.Elbeszélésmód
-E / 1. vagy E / 3. a narrátor? Mindentudó-e?
-Megjelenik-e a szövegben szereplőként vagy megfigyelőként?
-Megszólítja-e az olvasókat?
-Kifejezi-e véleményét, értékelését; azonosul-e valamelyik szereplővel?
-Előfordul-e belső monológ, szabad függő beszéd?

7. Szereplők bemutatása, jellemzése
-Hogyan jellemzi az író hőseit? (Pl. a narrátor írja le, jellemzi őket; vagy a cselekmény és a
párbeszédek mutatják meg jellemvonásaikat.)
-Mennyire árnyaltan vannak jellemezve a szereplők; mennyire pontos az ábrázolás
a. Egy szálon vagy több szálon futó cselekmény? Ékelődnek-e epizódok a főcselekménybe?
-egyenesvonalúan előrehaladó (lineáris)
-idősíkok keverése; visszatekintés, beékelés, időben ugrálás
c. Részekre tagolás - párhuzamok, ellentétek, egyéb megfelelések az egyes részek között
e. Drámai szerkesztésmód: expozíció (szereplők + alaphelyzet bemutatása), bonyodalom
(fordulat), kibontakozás, tetőpont, (késleltetés), végkifejlet/megoldás. (Elég gyakori!)

8. Motívumok, szimbólumok a regényben (jelképes tárgyak, ismétlődő események,

9. Mondanivaló, saját értelmezés

10. A műben megjelenő világkép, értékrend

11. Stílusirányzat meghatározása, stílusjegyek kiemelése (pl. romantikus, realista,
szecessziós vonások a műben)

12. Stílus, nyelvezet, hangnem
-Hangnem: pl. patetikus, ünnepélyes, fennkölt / ironikus, gúnyos / tárgyilagos / közvetlen,
tréfás / komor, nyomasztó / melankolikus, elégikus stb.
-Nyelvezet: milyen stílusértékű szavakat használ? (választékos – közönséges – naturális stb.)

13. Összehasonlító kitekintés más, hasonló témájú művekre

Szerkesztőség

Tartalom

Tartalom

Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez