Törpék és koboldok,voltak?

Törpék, manók és koboldok.

 

Ma is óriási vita folyik arról, hogy vajon tényleg léteztek-e a nagyon régi időkben törpék, manók, és koboldok. Számos nép mitológiájában és legendájában megtalálhatóak olyan feljegyzések, amelyek arra utalnak, hogy e apró teremtmények bizony valaha benépesítették ezt a kék bolygót, sőt egyesek szerint még most is léteznek, csak éppen leköltöztek a föld alá az ember térnyerése miatt.

Törpék és egyéb kis méretű emberkék nem csak a mesekönyvek lapjain léteznek,hanem számos nép legendájában,mondájában és mitológiájában is. Ezeket három részre bonthatjuk le: A törpék legfőbb eredeztetése kelta legendákra épül,hagyományos módon itt csúcsosodik ki a törpe mítosz. Az angol és ír feljegyzésekben,különböző írásokban találjuk meg e kis méretű lényekre vonatkozó legteljesebb utalásokat és hivatkozásokat. Írország a legfőbb bástyája ezen mítoszok összességének. Ám nagyon gyakori említések találhatók a skandináv népek emlékirataiban is. A norvég,svéd,de még a germán népek is rengetegszer említést tesznek egy apró népcsoportról,akik a föld alatt élnek. Végül a görög,római és egyiptomi feljegyzések,gyűjtemények tesznek kisebb említést róluk. Ezekben száz számra hevernek a törpékről,koboldokról és manókról szóló történetek. De hol is éltek a törpék ? A törpék élőhelyére vonatkozóan számos helyszínt jelölnek meg: így leggyakrabban erdők mélyén,magas hegyekben és bányákban fordulnak elő. De gyakori,közvetlen élőhelyüknek számítanak a föld alatti járatok,alagutak,sőt még a barlangok is. A történeti kutatások alapján elmondhatjuk azonban,hogy e-kis termetű lények sokkal régebben még nagyon sokan voltak,és a föld fölött éltek. Az ember megjelenése,térnyerése és hódító törekvése azonban visszahúzódásra késztette a törpéket,akik ezután jobbára a föld alatt éltek,vagy máshol elbújva az emberi civilizáció elől. A törpék leginkább az öreg kontinensen voltak honosak,ám kisebb kolóniákban éltek Amerikában és Ausztráliában is. A legendák szerint egyes törpék,illetve koboldok mágikus varázserővel rendelkeztek. Alapjában véve nem voltak gonosz természetűek,azonban az emberrel szemben kialakult ellenségeskedés arra motiválta őket,hogy kisebb gonoszkodással,ijesztgetéssel és gyerekek elrablásával gyakoroljanak nyomást az emberre,így szerezve maguknak presztízst. Bár a koboldok és a manók első látásra hasonlóak, és varázserővel rendelkeznek, mégis különböznek egymástól. A koboldok ritkábban merészkednek az ember közelébe. Az erdőben szeretnek ijesztgetni, gonoszkodni, de a közhiedelem szerint, ha követjük a szivárványt, és a végében rájuk találunk, aranyat adnak. A manók viszont segítőkészek, az embereket legfeljebb megleckéztetik. A leghíresebb manó Shakespeare Puckja, aki a Szentivánéji álomban okoz bonyodalmakat. A német gyerekeknek az álommanó segít elaludni. Az ezoterikusok szerint másik világokat legkönnyebben az álmunkban fedezhetünk fel. Állítólag ez gyakrabban megtörténik, mint gondolnánk, de mire felébredünk, már nem emlékszünk rá. Kivéve a tudatos álmodók, akik irányíthatják őket. A manók mindig is segítettek az embereknek,ám eközben a koboldok mindig próbáltak keresztbetenni nekik. A manók társadalma segítette,könyítette az emberek életét,életmódját. Nagyon szorgos népség így a munkát sem vetik meg. Ám az éjszaka az önfelett szórakozásé volt. Egyébként a törpék csoportjába tartoznak,az abból kivált,és azóta egészen más karaktert öltött tündérek is. Ez most már egy teljesen más kategória,külsőleg már nem igazán hasonlítanak a hagyományos értelemben vett manókhoz,koboldokhoz stb… Az ő jellemzőikre,velük kapcsolatos történetekre most itt nem térek ki,azt majd egy másik,külön írásban fogom említeni,meghatározni. Mivel a mitológia alapjaiban véve reális kiindulóponton nyugszik feltételezhetjük,hogy ilyen vagy ehhez hasonló lények valóban léteztek. Egyesek számára ez már egyáltalán nem is kétséges,főleg ha betekintést nyerünk néhány történetbe. Az egyik a XVII. századi Magyarországon történt. Selmecbányán szokás szerint jó pár ember minden nap a bányába indult dolgozni,hogy megfelelő mennyiségű színes és nemes-ércet nyerjen ki. Azonban egy napon nem mást láttak odaérkezésükkor mint néhány törpét,akik nagyon apró,3-4 ökölnyi méretűek voltak,vén arcúak,és bányász módra öltözködve kezükben tartottak néhány csákányt és lámpát. Az óvatlan törpék – az emberek megjelenésekor – azonnal elillantak. Egy másik eset 1138-ban egy német kolostorban történt. Egy pap szentmise után különös alakot pillantott meg egy nagy,tátongó,falba vésett lyuk mellett. Ez a törpe korom fekete színű volt,semmilyen nyelven nem beszélt. A pap miután elkapta,alaposan végignézte,majd elengedte,a törpe pedig villám gyorsan visszamászott abba a bizonyos lyukba. Soha többé nem látták. 1932-ben Amerikában egy újabb törpékkel kapcsolatos hihetetlen felfedezés borzolta és ejtette ámulatba a megdöbbent embereket. Egy sziklahasadék tövében olyan halott törpére bukkantak kalandozók,amely törökülésben ült,35 cm magas volt, és mumifikálódott testén,az arca ráncos volt és barna,orra lapos formájú,homloka alacsony és szája széles volt. A nézelődés után otthagyták. A történetekből nem maradhatott ki a kelta őshaza sem. Hajón játszó gyerekek egy csoportja táncoló törpéket pillantott meg a Nagy-Britannia mellett lévő Orkney szigetek mellett. A part közvetlen közelében 4-5 törpe önfeletten mulatozott,szórakozott. A gyerekeket ugyan nem vették észre,ám mivel a törpéket felnőttek nem látták,így a történet elmesélése után nem volt olyan aki elhitte volna ezt a tényt. Gyermekként még nem kételkedtünk különböző meselények, tündérek, manók, koboldok létezésében. Ma viszont már csak mosolygunk rajtuk. Lehet, hogy a Végtelen történet írójának, Michael Endének van igaza, és tényleg addig élnek, amíg valaki hisz bennük? Csak az emberi képzelet szülöttei? Vagy ennél többről lenne Egyesek szerint bolygónkon egyszerre, egy időben, párhuzamosan több dimenzió is létezik. Vannak, akik úgy vélik, hogy ezek közül az egyik a mesék dimenziója, amely valamiféle „átjáró" segítségével összeköttetésben áll a mi világunkkal. Ha ezt a határt valaki valamilyen módon átlépi, találkozhat csodálatos lényekkel, megfigyelheti szokásaikat, vagy akár kommunikálhat is velük. A lények felbukkanása a hiedelmek szerint földrajzi területhez kötött. Manókról, koboldokról az észak-európai népek legendái mesélnek. A régi magyar szájhagyomány szerint Erdélyben és Csallóközben száz éve nem számított ritkaságnak, hogy tündérek köszöntek rá a természetben vándorlókra. Hasonló élményekről mesélnek a skótok Corriewater vadregényes völgyével kapcsolatban: idős emberek elbeszélése szerint a tündérek felbukkanása arrafelé nem volt meglepő. Nem féltek tőlük, sőt a találkozást vidám dolognak tartották: gyakran együtt táncoltak, mulatoztak a mesebeli lényekkel. Andersen, a híres dán meseíró egyszer tudomást szerzett egy írországi testvérpárról, akik tündérekkel találkozgatnak a lakóhelyükhöz közeli erdőben. Persze egyetlen felnőtt sem hitt nekik, kivéve őt. Az író felkereste a lányokat. Ő is látta a tündéreket, sőt, még le is fényképezte őket. Ám a lények nem örültek népszerűségüknek, inkább távolabbi vidékre költöztek. Az esetről film is készült, amit Egy igaz mese címmel nálunk is bemutattak. Egyesek szerint a „kapu", amin át közlekednek, érintetlen természeti környezetben könnyebben átjárható. Ezért is olyan gyakoriak a tündérek, manók az erdős vidékek népeinek mondáiban. Mások úgy vélik, hogy az átlépés akár egy nagyváros parkjában is megtörténhet. „Szegeden laktunk egy lakótelepen, ahol gyermekként bezárva éreztem magam — emlékezik Barbara (24). — Szerettem volna sokfelé barangolni, de az óvodán és a közeli bolton kívül ritkán mentünk messzebbre. Négyéves lehettem, amikor a felnőttek nyitva felejtették az ajtót. Összeszedtem a bátorságomat, és elindultam világgá. Sok gyaloglás után egy parkba értem, ami tele volt csodálatos kék virágokkal. (Ma már tudom, hogy árvácskák voltak.) Leültem egy padra, és azon morfondíroztam, hogy ha hazamegyek, biztos nem dicsérnek meg kalandozásomért. Közben arra lettem figyelmes, hogy a virágok között apró emberkék nyüzsögtek. Nem csodálkoztam rajta, hiszen a tévében sokszor láttam már hasonló figurákat. A manók hoztak nekem egy csokor árvácskát, és azt mondták, adjam oda anyukámnak, akkor nem fog bántani. Hazaindultam ugyanazon az úton, amelyiken jöttem. Kezemben a virágcsokrot szorongatva csodálatos módon hazataláltam. Az anyukám tényleg nem bántott, annyira megörült nekem, hogy sírva ölelt magához. De a nagymamámra nem hatott a csokor… A manókról szóló beszámolómat nem hitte el soha senki, de ma már magam sem tudom, hogy tényleg láttam-e őket, vagy csak a fantáziám játszott velem." De most akkor léteznek manók vagy nem ? Ezt mindenki döntse el maga,azonban hogy ez minél reálisabban és megalapozottan történjen nyújtok egy kis segítséget. Bizonyítékok kellenek ? Nos közvetlen bizonyító erejű dolgokkal nem szolgálhatok,ám érdemes elgondolkodni az alábbi néhány fontos és lényeges jellemzőn,momentumon,ami a bizonyítás,hit,kételkedés megállapításához szükséges. Az alábbi jellemzők és tények a manók,törpék,tündérek és koboldok létezését bizonyíthatják. Elsőként mindjárt ide is sorolhatjuk a különböző népek mitológiájában,legendáiban,mondáiban lejegyzett történeteket és meséket. Ezek mindig a valóságból indulnak ki,csak éppen színesítik őket,hogy hitelesebb és fantáziadúsabb történet kerekedjen ki belőle. Másodsorban szemtanúk és egyéb beszámolók tanúskodnak arról,hogy ezek a lények bizony léteznek,léteztek ma is. Továbbá a föld alatt rengeteg kis méretű,szűk járatokat találtak emberek ásatások során. Föld alatti,bányák alatti alagutak,járatok is a létezésüket támasztják alá. Másrészt ezekben a járatokban olyan apró munkaeszközöket találtak a régészek,amelyek csupán pár centisek voltak. Törpe szerszámok ? Másrészt a törpék létezése anatómiailag,biológiailag is lehetséges,hiszen napjainkban is találunk olyan népcsoportokat a földön,amelyek sokkal kisebbek egy átlagembernél. Ott vannak például a pigmeusok,de említhetnénk az evolúcióra épített tudományos magyarázatokat is. A fejlődés szerepe így mérvadóvá válik,felértékelve a biológiai és fizikai fejlődési szakaszokat. De a törpék megtalálhatóak a kulturális emlékek közt is: az ősember kultuszában domborműveken,sziklarajzokban is fellelhetők ezek művészi stílusban alkotott források révén. Sőt,vallási eredetű filozófiai tézisek is születtek erre vonatkozóan. Az özönvíz idején az emberek éheztek,szomjaztak,így az utódok egyre inkább visszafejlődtek,alkalmazkodtak a kicsi igényekhez,ez pedig olyan evolúciós fejlődést produkált aminek eredményeképpen egyre kisebb gyerekek születtek. Talán a közeljövőben majd ismét felbukkannak ezek a rejtélyes lények,és akkor bizonyító erejű felvételt is készíthetünk róluk, így azután már nem csak a mesékben fogjuk látni őket,hanem valódi természeti környezetükben is…
 

Fent északon, Írországban, nemcsak hogy hisznek a tündérekben, hanem az emberek tudják is, hogy ott élnek körülöttük. A kelta hitvilág ugyanis a föld és az elemi szellemek tiszteletében gyökerezik. A hajdani kelták behatóan ismerték a növények és ásványok mágikus és gyógyító tulajdonságait, és a föld, a fák, a sziklák energiaáramlatait használták fel varázslataikhoz. Ezek során idézték meg a "dombok apró népét", vagyis a manókat és a tündéreket.
Még ma is látni - főleg Írország és Skócia területén - úgynevezett tündérdombokat. A mondák szerint ugyanis ide menekültek vissza a fenti világ elől ezek a természetfeletti lények. Bizonyos napokon azonban előjönnek, és a Föld erővonalain, a "ley"-vonalakon keresztül meglátogatják társaikat. Jaj annak a földinek, aki ilyenkor útjukat állja! Mert a tündérek bizony tudnak kellemetlenek is lenni. Felejtsük el a fehér ruhás, varázspálcás, mindig jószívű tündéreket, mert ők is legalább olyan sokfélék, mint mi, emberek. Ám a legfontosabb dolog az, hogy sok esetben a boszorkányok mesterei vagy szövetségesei voltak.
 

Mesebeli tartomány

Tündérország a bájolás, az igéző szépség, a vígság és a szerelem földje, ám egyúttal a csúfság, a szívtelen felületesség, a rémület és a sorscsapások birodalma is. Egy másfajta világ ez, mesebeli tartomány, mely csak a kiválasztottak előtt mutatkozik meg.
A tündéreknek egyébként számtalan fajtája és sokféle neve van. Közös elnevezésük a fairy vagy faerie, mely a latin és ófrancia varázslat, bűbáj szavakból ered. Az elmúlt korok emberei azonban - akik tartottak a tündérek mágikus erejétől és attól, hogy nevüket kimondva megidézzék őket - szívesebben alkalmazták rájuk a "jó nép", az "anyai áldás" az "apró nép" vagy a "jó szomszédok" elnevezést.
Külső jegyeiket tekintve magasságuk megközelítheti az emberét, de lehetnek egészen parányiak is. Némelyik igézően gyönyörű, ám akadnak köztük förtelmesen csúnya teremtmények is. A néphit szerint vannak köztük emberszerűek és meghatározhatatlan alakúak, szárnyasok és szárnyatlanok, földszerűek és légiesek, félénkek és szemtelenek, segítőkészek és ellenségesek, csábítóak és visszataszítóak, derűsek és komorak, lusták és szorgalmasak. Egyetlen közös tulajdonságuk van: mindegyikük rendelkezik több-kevesebb varázserővel.

Az ír tündérek a regék szerint Tuatha dé Danaan leszármazottai, és valójában ők az írek ősei. Az a hír járja róluk, hogy zenéjük felvidítja a lelket, és ők is rendkívül vidám népség, már ha békén hagyják őket. Ám ha megzavarják nyugalmukat, háborgatják őket, vagy megszegik tilalmaikat, csúnya galibát okozhatnak. Nem túl régen hallottam azt a történetet, hogy egy ír öregúr megsértette a tündérek lakhelyét. Alighogy hazaért, őrületes gyomorfájása támadt, és bármilyen orvosságot próbált is, egyik sem enyhítette szenvedését. Felesége már gyanakodott, hogy férjura rossz helyen kószált, ám nem mert szólni neki, nehogy még jobban felizgassa szegényt. Kihívta az orvost, aki néhány rutinkérdés feltevése után gondolkodás nélkül rávágta, hogy a tündérek keze van a dologban. Recept helyett csupán annyit mondott, meg kell békíteni az apró népet.
Írországban köztudott, hogy a tündérek szeretik az édességet,és étellel, itallal általában ki is lehet engesztelni őket. Így az öregúr gyomorfájdalmai ellenére magához vett néhány apró csokoládét, elvitte arra a helyre, ahol néhány órával azelőtt sétált,és letette a tündéreknek. Mire hazaért, a fájdalmai teljesen megszűntek. Ez a történet nem kitalált mese, hanem néhány évvel ezelőtt egy valóban létező, ismerős családdal esett meg Írországban.

Csak hinni kell?

 

Számunkra talán felfoghatatlan, hogy ezek az emberek valóban hisznek a mesebeli lényekben, ám sokszor rá kell döbbennünk: nem véletlenül. Mert mint ahogy ez a történet is mutatja, a tündérhalmokat és tündérköröket tanácsos elkerülni, legfőképp május elsején és mindenszentek napján, de napnyugtakor és napkelte előtt sem a legokosabb keresztezni útjukat.

Ugyancsak a közelmúltban esett meg, hogy egy sikeres, elismert építészt azzal bíztak meg, tervezzen golfpályát egy telekre. A szakember - aki természetesen ír származású -, miután felmérte a terepet, visszaadta a megbízatást, ugyanis a telken tündérek lakhelyét vélte felfedezni. Ezek után pedig megpróbálta meggyőzni megbízóit is, hogy semmilyen körülmények között ne zavarják meg az apró nép nyugalmát.
A tündérek és a boszorkák közötti kapcsolatot tükrözi az is, hogy mindegyikük szorosan összetartozik a természettel. A tündérek a néphit szerint az erdőben, a mezőn és a vadonban lakoztak, emberi, állati és szellemvonásokat egyesítve magukban. E vadonban élő, féktelen nők alakja pedig tovább él a mesék vasorrú banyáiban, mely nem minden esetben tükrözi hitelesen a boszorkányság lényegét.
Mert ahogy a gyermekirodalomban számtalan jó tündérrel találkozunk, addig a boszorkányok általában rosszindulatú, negatív szereplői a történeteknek. Talán a mesék világában a boszorkányok és a tündérek - melyek lényege valójában egy és ugyanaz - megosztották a szerepeket egymás között, és - néhány kivétellel, mint például Óz keleti boszorkánya - úgy is maradtak benn a köztudatban, mint a "jó tündér" és a "gonosz boszorkány"
Forrás:Elixír

Hozzászólások

Már nem tag   6.

A különleges génállomány miatt köztünk is vannak és léteznek törpe emberek, de tömegében csak a hupikék törpikék társadalma létezik. : ))

2011. márc. 24. 02:44
Már nem tag   5.

Ez tényleg kicsit lazítósra sikerült, de a ,,misztikumok" témakörbe azért belefér!
És ne felejtsük el, hogy minden ,,legendának" azért van valami valóság alapja. Még ha nem is így igaz az egész.

2011. márc. 23. 19:47
Suttog  (F/63) 4.

Istvánom,ez csak egy kis lazítás volt.... vidám

2011. márc. 22. 12:47

Eredeti üzenet:

vectra777:

Elolvasva - értelmezve- mai összeállításodat, azt hiszem számomra ez lesz a legutolsó rejtély, mely érdeklődési körömet leginkább izgatja. Sajnos sokkal prózaibb dolgok, illetve korábbi cikkeid, összeállításaid mozgatják fantáziámat...szomorú((

2011. márc. 22. 11:15
mimima  (L/67) 3.

Mindegy ,hogy vannak -e vagy csak a mesékben-fantáziánkban élnek. kedves kis mini Emberkék ŐK ---De miért ne élhetnének, ahogy az evolúció folyamán -a földön-vízben is élnek külömböző értelmi szintű élőlények.. ugyan úgy ŐK IS itt a közelünkben--- de lehetnek egy másik dimenzióban is melletünk... csak néha ha okuk van ---megmutatkoznak,,, akár álmunkban is....!!.Jól tetted ,hogy Őket is a misztikumok közé sorolva elénk tártad,,,,,Köszike ---Marika.

2011. márc. 22. 11:33
vectra777  (F/69) 2.

Elolvasva - értelmezve- mai összeállításodat, azt hiszem számomra ez lesz a legutolsó rejtély, mely érdeklődési körömet leginkább izgatja. Sajnos sokkal prózaibb dolgok, illetve korábbi cikkeid, összeállításaid mozgatják fantáziámat...szomorú((

2011. márc. 22. 11:15
Ariam  (L/69) 1.

Magazinról

Alapítva: 2011.02.24.

Tegnapi látogatók: 8

Látogatók az előző hónapban: 200

Látogatók a jelenlegi hónapban: 209

Feliratkozottak: 22

Magazin helyezése: 938

Szerkesztőség

Ez a doboz üres

   Kedves-Tisztelt magazin olvasó.  Érezd jól itt magad  s ha észrevételed van,azt  nyugodtan közöld!  Kellemes időtöltést:Károly(Suttog)

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

http://www.hotdog.hu/magazin/magazin.hot?m_id=39810

Ez a doboz üres

Üzenőfal

 • Gyurco (F/63)

  Köszönöm!:)))

  2011. júl. 16 11:12
 • icus44 (L/72)

  Szia drága 4 Ami azt illeti számomra elég rejtéjes az egész ,de lehet ,hogy Én nem értem ,de azért köszönöm ,hogy itt lehettem Icus

  2011. máj. 25 14:56
 • Már nem tag 

  Szia! Nagyon tetszik a Magazinod, érdekes és igényes. Köszönöm. Üdv. Milla.

  2011. máj. 05 08:37
 • Már nem tag 

  Szia! Nagyon tetszik a Magazinod, érdekes és igényes. Köszönöm. Üdv. Milla.

  2011. máj. 05 08:37
 • Már nem tag 

  Nem értem, hogy napi rendszerességgel kilenc látogató van...Ez több mint érdekes!....A többi adattal együtt! Azt gondolom, a Dog nem a legmegfelelőbben működik! Ági

  2011. ápr. 06 19:25
 • Már nem tag 

  Erről az oldalról működik Rézi, és remélem, így is marad! :) Ági

  2011. ápr. 04 12:15
 • havaeva (L/53)

  Jó reggelt Károly! Köszönöm szépen a cikkedet:) Szép vasárnapod legyen:) Szia Évi

  2011. ápr. 03 06:54
 • illyes (F/33)

  tetszet mind a két elmélet!engem bövebben is érdekelne!üdv krisztián!jobuláet

  2011. márc. 31 17:13
 • Niklink (L/43)

  Nagyon tanulságos volt és én hiszek a szellemekben,szoktam is érzékelni őket. NIKLINK.

  2011. márc. 25 18:40
 • Papi47 (F/69)

  Szia Karesz.Jöttem olvasni.Ehhez nem igen tudok semmit hozzá füzni.Én nekem nem volt szerencsém látni.Attol fügetlenül sokan szeretik az elvont dolgokat.Szép hétvégét Péter.

  2011. márc. 25 17:18
 • madar0 (F/37)

  jo napott szia . ha tényleg ott van a láda akkor miért nem vizsgálták eddig? miért nem tudják hogy hol van? miért nem tudják hogy mi van benne?

  2011. márc. 23 09:10
 • bbe52 (L/61)

  Szia drága! Kösszönöm nagyon érdekes a jegyzeted! Puszi Zsóka!

  2011. márc. 22 18:36

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

Music Playlist at MixPod.com

\"\"

MAGAZIN AJÁNLÁSOK:

Ez a doboz üres

http://www.hotdog.hu/magazin/magazin.hot?m_id=34399

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

\"free

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

Ez a doboz üres

...

--

Ez a doboz üres

Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez