Vegyes idézetek
Vegyes idéztek
"A lélek terhes dolog, s mikor az ember megtalálja magában, elvesztette az Édenkertet."

"Az élet fantáziadúsabb, mint álmaink."

"Sokszor a lélek ura a létnek, sokszor a szív parancsol az észnek. Sokszor fáj a szív és sokszor a lélek, sokszor mindkettő, s ez az élet!"

"Az élet olyan mint a felleges ég. Néha nap ragyog rajta s boldogok vagyunk, Néha sötét felhő halad át rajta, s szomorkodunk!"

"Az ember a születése pillanatában halálra van ítélve!"

"A tükör mögött semmi sincs. Az egész tükörkép csak vízió. Isten mellett az ember is az."

"Hiába vered véresre öklöd, jövő gondja ha lelkedre ül, szerencséd bölcsője maga az élet, egyszerre kezdet és egyszerre vég."

"Az élet olyan leckék sorozata, melyet át kell élnünk, hogy megérthessük őket."

�A halál mindenkire rámosolyog. Az ember nem tehet mást, mint visszamosolyog.�

Ingyen ebédet csak egérfogóban találni.

"S mint akinek kenyér helyett kötődő kéz követ hajít, kezdte hullatni lassan a hóba szeme arany csillagait."

"Mese volt csak, úgy hiszed, az egész életed, s róla csak a fű zizeg múló éneket."

Én istent nem hiszek s ha van, ne fáradjon velem; majd én föloldozom magam; ki él, segít nekem.

"Az út a fontos,nem az út vége. Aki túl gyorsan utazik,az elszalaszthat mindent amiért útra kelt."

" Az élet sok szempontból olyan mint a foci: A problémákkal szembe kell néznünk, félelmeinket le kell győznünk és akkor kell betalálnunk a kapuba,mikor gólhelyzetbe kerülünk."

�És amikor elérkezik a pillanat, nem haboznak, nem hagyják ki a lehetőséget, nem vesztegetnek el egyetlen mágikus pillanatot sem, mert tisztában vannak minden egyes pillanat fontosságával.�

"...mert az ítélet azoknál van, akik utánunk jönnek."

"A szavak olyanok, mint a röntgensugár. Ha megfelelőképpen használja őket az ember, bármin keresztülhatolnak."

"...csak egy pókhálószál tart életben. Elég egy semmiség, egy egyhe fuvallat, a dolgok arasznyi elmozdulása, és az, amiért az ember imént még az életét áldozta volna, egyszerre csak tartalmatlan butaságnak mutatkozik."

"Csak lenni: még nem élet."

"Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember máson segít, egyben önmagán is segít."

A férfi élete és szerelme kettő, a nőnek élni és szeretni egy.

"Az élet igazán lényeges kérdéseire nem egy igennel vagy egy nemmel kell felelnünk, hanem egész életünkkel."

"Nem könnyű az embereket meggyőzni, hogy szemük helyett az eszükkel nézzék a világot."

"A legnagyobb mulasztás az, ha szabadságunkról megfeledkezünk. Leigázhatatlanul szabadok vagyunk, így lettünk alkotva. Senki sem véletlenül tart ott, ahol tart. Aki belső szabadsága szerint választ: teremt. Legbelülről ugyanis csak jót súgnak: legbelülről a jó súg."

"Az emberi szív szereti másban a maga érzelmeit és gyengeségeit."

"Az emberben először vak vágy él a melegségre.Az ember aztán tévedésről tévedésre haladva megtalálja az utat, mely a tűzhöz vezet."

"A soha meg nem öregedő lelkünk nem az örökkévalóságnak van-e berendezkedve, és nem tud mit kezdeni a megsemmisüléssel?"

"Az ember ha ki tudja kerülni a cinizmus, a fanatizmus és a közöny csapdáit, akkor ugyan nagyon magányos lesz, de nagyon erős."

"Hányan esnek bűnbe csak azért mert nem bírják elviselni, hogy nincs igazuk."

"Mindenkinek joga van sikeresnek lenni, és joga ahhoz is, hogy elrontsa az életét."

"Ha mindenki nyílt kártyákkal játszana, közhírré tenné igazi mesterkedését és természetét, akkor kapkodnánk csak a fejünket"

"Minden tetőről látni a napot"

Per aspera ad astra! - Göröngyös úton a csillagok felé!

"Ez a szenvedés tesz emberré minket..."

"Az tesz igazán erőssé, hogy képes vagy ilyen fájdalmat érezni."

"A tetteink olyan bonyolult, olyan szerteágazó következményekkel járnak, hogy jóformán lehetetlen azokból, a jövő eseményeire következtetni."

"Rossz úton jár, aki álmokból épít várat, és közben elfelejt élni."

Félnek, nem engednek, fogva tartanak félnek, hogy én leszek a következő, a következő, ki lázadni mer, tiltott gyümölcsöt emel szájához vadul kiabál, ordít, hogy észrevegyék mert az erő kitörni készül belőlem megmutatni, hogy ki is vagyok valójában, egyedüli lélek az élet útján, magányos hírvivő, rideg láncszem, hazug csaló, egy féreg semmi több. Már nem érdekelnek, te sem, ő se, bárki más aludni örökre szép álmok közt, az lenne a megváltás.

� A világ nem csupán jelenségekből áll, hanem egyszersmind élet is. �

"Bolondságokat fogsz művelni, de műveld őket lelkesen!"

"Az élet legfőbb boldogsága az a meggyőzés, hogy szeret bennünket valaki, hogy magunkért, jobban mondva magunk ellenére szeret."

Évek óta ugyanazt játssza a fekete és fehér Győztes sosincs,a közöny mindenkit elér Fakó szemek, üres száj, emberi fák és lombok Szürke leszek én is , így minden gondot megoldok.

Vagy maradok színes, tarka, megfejthetetlen, és túl emelkedek a többi szürke emberen. Ez a két út áll előttem. Mit tegyek? Legyek szürke?, és harcoljak magammal, Vagy legyek színes?, és harcoljak másokkal. Németh Melinda Sablonok

"Bátran tervezd meg a jövődet, de ha jót akarsz, csak ceruzával!"

Nem a szabad száj veszélyes, hanem a csukott fül.

Gnothi szeauton! - Ismerd magad!

�A fa levelenként hullatja lombját: ha az emberek minden reggel megfigyelnék, hogy mit veszítettek az előző napon, észrevennék szegénységüket.�

�Az életben nincs más szépség csak a szenvedélyek, a szenvedélyek pedig értelmetlenek. A legszebb és legesztelenebb valamennyi között a szerelem.�

Legtöbbször nem tudjuk, valójában mire várunk. Vannak, akik olyan állhatatosan várnak, hogy közben elmúlik az ifjúságuk, elsuhannak mellettük a lehetőségek, elszáll az életük, és nem veszik észre, hogy valami olyasmire vártak, ami mindig is ott volt körülöttük... A fenébe is! Mikor kezdünk már el úgy élni, hogy megértjük az élet sürgető dübörgését? Ez itt most - ez a mi időnk, ez a mi napunk, ez a mi nemzedékünk... nem pedig a múlt valamely aranykora vagy a jövő ködös utópiája... Ez itt az időnk.. akár lelkesedünk érte, akár nem. Ez itt a mi időnk még akkor is, ha gyakran kiábrándítónak, fárasztónak, unalmasnak találjuk. Ez az élet, a mi nekünk adatott... és múlik, múlik... Mi a csudára várunk hát? .� "Törvényszerű a világban, hogy mindig az robban ami tilos."

�Életünk legnagyobb része úgy telik el, hogy rosszul cselekszünk, nagy része úgy, hogy semmit sem csinálunk, szinte egész életünk pedig úgy, hogy mást csinálunk, mint amit kellene.�

�A szerelem az élet nagy ajándéka, és aki nem nyújtja ki utána a kezét, az sohasem élte az életet a maga teljes módján.�

�Az ember bekötött szemmel halad át a jelenen. Nem tudhatja, hanem legföljebb sejtheti és találgathatja, mit is élt át. A kendő csak később hullik le a szeméről, és ő csak akkor, a múltba visszatekintve állapíthatja meg, mit is élt át és mi volt élményei értelme.�

Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és szavad alján a szándék van: nem ártani az embereknek.

Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelosnek lenni. Érezni, hogy a kovel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.

"S mert mennem kell, s úgy indulok, mint aki tán vissza se tér, ember vagyok (ennyit tudok). Nem több, mint más, nem ón s acél, az emberlét örök veszély. És nincs több forspont túl a síron."

"Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás."

Életünk maga is alkotás, csak rajtunk múlik, hogy alkotás legyen.

"Nem mintha félnék meghalni. Csak nem akarok ott lenni, amikor bekövetkezik."

�Hiszem, hogy élni érdemes. Talán nincs célja és értelme, a cél és értelem emberi fogalmak, a világ több mint minden emberi.�

�A világ abszurd, érthetetlen, ahogy Isten akarata sem érthető.�

�Játék az élet rosszul megkevert kártyákkal, gonddal és bajjal teli szerencsejáték, hol a vak esély uralkodik.�

�Senki sem gondolja, hogy tartozik valamivel, ha időt kapott, holott ez az egyetlen dolog, amelyet még a hálás ember sem tud viszonozni.�

Az idealista javíthatatlan. Ha kipenderítik a mennyországból, eszményt kovácsol a poklából.

Idegeskedünk a túlnépesedés miatt. Csakhogy nem a megfelelő időben idegeskedünk.

Nincs öregebb annál, mint akiben kihunyt a lelkesedés lángja.

Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét.

Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is.

Európában minden orosz gyanús, ha nem herceg.

Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.

Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja, hogy igazam van; egyetlen kísérlet is bizonyíthatja hogy tévedtem.

Amennyiben a matematika törvényei valóságára vonatkoznak, nem tévedhetetlenek. Amenyiben tévedhetetlenek, nem a valóságra vonatkoznak.

Egyszerűen semmibe vettem egy axiómát.

Az atomenergia felszabadítása mindent megváltoztatott a gondolkodásunkon kivül. Így most fegyvertelenül rohanunk a katasztrófa felé!

Ha előre tudom, inkább óriásnak megyek

A nukleáris láncreakció feltalálása semmivel sem kell hogy közelebb vigye az emberiséget a pusztuláshoz, mint a gyufa feltalálása.

Tudni akarom, hogyan teremtette Isten a világot.

A főiskolán a metafizika órán puskáztam: belenéztem a mellettem ülő fiú lelkébe.

Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.

Élvezd a kis dolgokat, mert egy nap vissza fogsz tekinteni és rájöhetsz, hogy azok voltak a nagy dolgok.

Tekintem azt, amim nincs, és boldogtalannak hiszem magam. Mások tekintik azt, amim van és azt hiszik, boldog vagyok. Változás nélkül valami alszik bennünk és ritkán ébred fel. Az alvót fel kell ébreszteni.

Figyelj arra, miért cinikusak az emberek - ebből gyakran kitalálhatod, mi hiányzik nekik.

Tarsd magad távol azoktól, akik lekicsinylik ambícióidat. A kisemberek mindig azt csinálják, de az igazán nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz.

Azok a legboldogabbak akik a legtöbbet másokért tesznek.

Légy az a változás, amit a világban is látni akarsz.

Semmi nem történik meg magától... minden úgy fog megtörténni, ahogy szeretnéd, amint megérted, hogy saját erőfeszítésed kell ahhoz, hogy úgy történjenek a dolgok.

Minden életkornak megvannak a maga örömei, de ezeket sajnos mindig megkésve ismerjük fel.

Úgy hiszem, hogy minden jog magában foglalja a felelősséget, minden alkalom a kötelezettséget, és minden tulajdon a kötelességet.

A vagyon és hírnév minden ember vágya. A kérdés csak az, hogy mit vagy hajlandó értük elcserélni?

Miközben kifejezzük hálánkat, soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a legnagyobb elismerés nem az, amikor szavakban fejezzük ki azt, hanem amikor úgy is élünk.

Senki sem magától lett olyan, ami. Mind ezernyi más emberből vagyunk. Bárki, aki valaha is kedvességet tett nekünk vagy bátorítóan szólt hozzánk része lett a mi karakterünknek, gondolatainknak, és sikereinknek is.

Jobb követni akár még az árnyékát is a legjobbnak, mint megelégedni a legrosszabbal.

Ne félj feladni a jót a nagyszerűért.

Kahlil Gibran Az ember legvégső mértéke nem az, hogy mi mellett áll ki a kényelem és a komfort idején, hanem hogy mi mellett áll ki a kihívások és a viták idején.

Csak keveset adsz, ha saját tulajdonodat adod. Akkor adsz igazán, ha magadat adod.

A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban végtelen.

Ismernünk kell korlátainkat. Mindnyájan vagyunk valamik, de egyikünk sem lehet minden.

Egy bölcs ember több lehetőséget csinál, mint amennyit talál. Francis Bacon

A nagyágyúk valójában csak kis pisztolyok, akik folyamatosan lőnek. Christopher Morley

Ha a pénztől reméled függetlenséged, akkor soha nem fogod megkapni. Ezen a világon az ember egyetlen biztosítéka a tudása, tapasztalata és tehetsége. Henry Ford

A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el, akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített. Dale Carnegie

A lehetőségek megsokszorozódnak amint ki vannak használva. Sun Tzu

Azok, akik igazán célorientáltak, nem pörgetik a saját mókuskereküket. Nem akarnak egyszerűen csak elfoglaltnak kinézni és annak érezni magukat, de szeretnék elérni céljukat. Edwin Bliss

Ha arra a pillanatra vársz, amikor minden kész, akkor soha nem fogsz semmit elkezdeni. Iván Turgenyev

A szerencsés ember általában az, aki tudja, mennyit hagyjon a szerencsére. C. S. Forester

Még ha a megfelelő kerékvágásban is vagy, akkor is keresztül fognak trappolni rajtad, ha csak ülsz ott. Will Rogers

A tisztesség az, amikor akkor is a jót csinálod amikor senki nem néz téged. Jim Stovall

Amikor kudarcot vall valaki, az csak átmeneti állapot. Amikor fel is adja a dolgot, az már végleges. Marilyn vos Savant

Életünk akkor kezd végetérni, amikor szótlanok maradunk azon dolgokról, amik számítanak. Dr. Martin Luther King, Jr.

Semmi sem állandó csak a változás maga. Héraklitosz

Lehet, hogy elfelejtik mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. Carl W. Buehner

�Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.�

Sokkal jobb tudni a saját gyengeségeinkről és hibáinkról mint azokat másokban megmutatni.

Többet jelent az, hogy kik vagyunk valójában mint az, hogy mások minek hisznek minket.

Az elrendeltetés nem a véletlentől függ, hanem választásainktól. Nem várni kell rá, hanem elérni. William Jennings Bryan

Az optimista minden vészhelyzetben lehetőséget lát - a pesszimista veszélyt lát minden lehetőségben. Winston Churchill

Az akadályok azok az ijesztő dolgok, amiket akkor látsz, amikor leveszed a szemed a célról. Henry Ford

Jobb, ha úgy élünk, mint ahogy gondolkodunk, különben úgy fogunk gondolkodni, mint ahogy éltünk.

Mindig cselekedj helyesen - néhány embernek ez örömére fog szolgálni, a többi számára meg meglepő lesz.

Az emberekkel való foglalkozás nagyon hasonlít az aranymosásra. Nem a piszkot keresed, hanem az aranyat. Andrew Carnegie

Az élet nem csak abból áll, hogy növeljük sebességét. Gandhi

Azok, kik mások életébe fényt hoznak, maguk sem kerülhetik el azt. James Matthew Barrie

Néha egy ki nem taposott ösvény nem ok nélkül kitaposatlan. Jerry Seinfeld

A jövő héten nem lehet krízis. Már tele vagyok programmal. Henry Kissinger

Soha ne nézz vissza ha nem tudsz nevetni. Soha ne nézz előre ha nem tudsz álmodni. Eddie Jordan

Remény nélkül nem tudunk életben maradni, még kevésbé fejlődni. Warren Bennis

A fontos dolog ezen a világon nem annyira az, hogy hol vagyunk, hanem az, hogy melyik irányba mozgunk. Oliver Wendell Holmes

Néha mindenkiből csinálhatsz bolondot s néhány emberből mindig bolondot csinálhatsz, de nem csinálhatsz mindig mindenkiből bolondot.

Az a probléma a sportszerűséggel, hogy veszítened kell ahhoz, hogy bebizonyítsd, hogy sportszerű vagy. Eric Tappert

Az egyetlen igazi hiba az, amiből semmit nem tanulunk. John Powell

Kevés dolog van, mi valakit jobban tud segíteni mint az, hogy felelőssé tesszük valamiért és tudatjuk vele, hogy megbízunk benne.

A szabadság arra ad jogot, hogy hibázhassunk, nem arra, hogy rosszat csináljunk.

Nem igérek semmit, de azt betartom!

Kockáztatni nem más, mint egy pillanatra elveszíteni egyensúlyunkat. Nem kockáztatni nem más, mint elveszíteni önmagunkat.

A kockázat nélkülözhetetlen. Nincs növekvő inspiráció abban, amikor azon belül maradunk, ami biztonságos és kényelmes. Ha már kitaláltuk, mit csinálunk a legjobban, miért ne próbálnánk ki valami mást? Alex Noble

A kihívások teszik életünket érdekessé; azok legyőzése ad értelmet neki. Joshua Marine

Mire jó egy csecsemő? Egyszer majd felnő! Michael Faraday

Instant sztár vagyok. Adj egy kis vizet hozzám, és rázz fel! David Bowie

A Szaturnusz gyűrűit a repülőgépeken elvesztett csomagok alkotják. Mark Russell

Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon csendes lenne ha csak azok a madarak énekelnének benne akik a legjobban tudnak énekelni. Henry Van Dyke

Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség. Albert Einstein

Amit magunknak csinálunk, az velünk hal meg. Amit másokért és a világért teszünk megmarad és halhatatlan. Albert Pike

Középkorú akkor lesz az ember, amikor két kísértés közül annak enged, ami után este kilencre már hazaérhet. Ronald Reagan

Elvesztegetett időt soha nem lehet újra megtalálni. Benjamin Franklin

A szerencse az, amikor az előkészület és az alkalom találkozik egymással.

Az ember végigutazza a világot keresvén azt, amire szüksége van, és hazatér, hogy megtalálja azt.

Ne félj megtenni egy nagy lépést. Egy szakadékot sem lehet két kis ugrással átszelni. David Lloyd George

A haladás szép szó. De a változás az előidézője. Robert Kennedy

Ahogy másokban megpróbáljuk felfedezni a legjobbat, akkor valahogy magunkból is a legjobbat hozzuk ki. William Arthur Ward

Nem csak a saját agyamat használom, hanem azt is, amit kölcsönözni tudok. Woodrow Wilson

Céljaink határidős álmok. Diana Scharf Hunt

Ne arra menj, amerre az ösvény vezet. Helyette menj arra, merre nincs út, és hagyj magad mögött egy ösvényt.

Ha nem változunk, nem gyarapszunk. Ha nem gyarapszunk, akkor nem igazán élünk. Gail Sheehy

A pontos megfigyelés erejét gyakran hívják cinikusságnak azok, akik nem értették meg azt. George Bernard Shaw

Kétségbevonhatatlan igazság, hogy ha kevesebbet kell valakinek csinálni, kevesebb ideje lesz rá.

A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben. Abraham Lincoln

Mutasd meg a világnak, aki tényleg vagy, nem azt, aki szeretnél lenni, mert ha pózolsz, előbb-utóbb elfelejted, hogy pózolsz, és akkor hol leszel te? Az életben elért sikerednek semmi köze nincs ahhoz, hogy mekkora haszonra tettél szert vagy hogy mit értél el magad számára. Ami számít, hogy másoknak mit csináltál. Danny Thomas

Sokkal fontosabb tudni azt, hogy merre mész, mint hogy gyorsan odaérj. Ne keverd össze az elfoglaltságot az eredményességgel. Mabel Newcomber

Szeretnék nagy és nemes dolgokat véghezvinni, de a fő kötelességem az, hogy a kisebb dolgokat is úgy végezzem el, mintha nagyok és nemesek lennének. Helen Keller

A siker büntetése az, hogy elérése esetén azok figyelmét kell elviselned, akik korábban visszautasítottak. M. W. Little

Ahhoz, hogy önmagad legyél - egy olyan világban, amely éjjel-nappal arra törekszik minden erővel, hogy olyanná tegyen téged, mint akárki más - a legnehezebb csatát kell megvívnod amit csak lehet emberileg, és sosem szabad abbahagynod a harcot. E.E. Cummings

Az élet olyan, mint egy kártyajáték. A kiosztott lapok adottak, de ahogy játszod őket, az szabad akarat. Jawaharlal Nehru

Életedet nem az határozza meg, hogy az mit hoz számodra, hanem az, hogy te hogyan állsz hozzá. John Homer Miller

Az életben nincsenek csaták, csak választási lehetőségek. Jan Diabelez Arnt Harries

Csak azok tudják kitalálni, hogy meddig mehetnek, akik megkockáztják, hogy túl messze mennek. T.S. Eliot

Kezeld úgy az embereket, mintha olyanok lennének, mint akiknek kellene lenniük, mert ezzel segíted őket, hogy olyanok legyenek, mint amilyenek csak lehetnek. Johann von Goethe

A gazdagság nem a kincsek birtoklásából áll, hanem azok kihasználásából. Napoleon Bonaparte

Húsz év múlva sokkal jobban fogod sajnálni azokat a dolgokat, amiket nem csináltál meg, mint azokat, amiket igen. Mark Twain

A viták lényege nem a győzelem, hanem az előrehaladás. J. Joubert

A türelem keserű, de gyümölcse édes. Jean Jacques Rousseau

Soha nem fogsz időt 'találni' semmire - ha időre van szükséged, akkor csináld meg, hogy legyen. Charles Buxton

Sok dolog van a világon, amin megakad a szemed, de csak kevés, ami a szívedet is vonzza - ez utóbiakkal törődj. Ben Crenshaw

Az élet olyan, mint a zene: fül, érzés és ösztön kell a megkomponálásához, nem szabályok. Samuel Butler

Életünk csak úgy fejlődik, ha kockázatokat vállalunk - s az első és legnehezebb vállalható kockázat az, ha őszinték vagyunk magunkkal szemben. Walter Anderson

Az a sztereotípia, hogy a nők gyengébbek matematikából, sajnálatos módon igaz. El sem tudom mondani, hányszor próbáltam beszédbe elegyedni egy csinos lánnyal rámutatva, hogy a telefonszámom egyben egy prímszám is, de még egyiket se sikerült hazavinnem. Brad Hamer

"Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi." Albert Einstein

Tanultam volna, ó, Egek, Ifjúságom bolond korában Ízlett volna a becsület, Volna most házam, puha ágyam! De én? Az iskola megett Csavarogtam, bitang fiú... Ezt írva, most majd megreped A szívem, oly szomorú. Villon

�Az Úristen nem kockázik.�

�Nagy csudatévő az emberi elme.�

�Minden mindennel összefügg.�

�Az orvostudomány oly hatalmasat fejlődött, hogy már nem létezik egészséges ember.�

�Aki tudja - csinálja. Aki nem tudja - tanítja.�

�Merj gondolkodni!� Horatius

�Két monológ nem egyenlő egy dialógussal.�

"Ne azzal mérd magad amit eddig tettél, hanem azzal, amit elérhettél volna képességeiddel."

Vannak mély dolgok, amelyek a művészet fényében sokkal világosabban érthetők, mint a tudomány fényében. Mondják, hogy némely tenger vize holdfényben világosabb, mint napfényben. Blaga

"Okos dolog fontosnak lenni, de a legfontosabb dolog okosnak lenni."

"Csak az látja jól a dogokat, aki kezdettől fogva figyeli azok fejlődését, kialakulását."

"Ne felejtsd el, amit már egyszer megtanultál, és tanuld meg, amit még sosem tudtál!"

A vita - a tudás cseréje. A vitatkozás - a tudatlanságé. R. Quillen

A memória az amivel felejtünk. Alexander Chase

"A soha meg nem öregedő lelkünk nem az örökkévalóságnak van-e berendezkedve, és nem tud mit kezdeni a megsemmisüléssel?" Popper Péter

"Az elme összetett, sokrétegű dolog, nem könyv, amit kedvére lapozgathat és tanulmányozhat az ember."

�Ahány nyelvet beszélsz annyi embert érsz.�

�A gondolkodásról való lemondás a szellem csődje.�

"Aki keveset gondolkodik, az sokat téved."

A tudás olyan, mint a biciklizés. Nem lehet elmagyarázni."

Ifjúságom bolond korában Ízlett volna a becsület, Volna most házam, puha ágyam! De én? Az iskola megett Csavarogtam, bitang fiú... Ezt írva, most majd megreped A szívem, oly szomorú. Villon

Mindég a tudatlanok szenvednek. Shaw

"Ki keveset tud sokat téved! Leonardo Da Vinci

�A szó a gondolat ércpénze. Vannak fecsegők, akik garasokban fizetnek ki minket. Mások ellenben csakis aranyakat adnak.�

"Szembenézni egy nagy lehetoséggel néha olyan, mintha egy zsiráf térdét bámulnánk."

"Az, aki a tanulás alatt sok mindent elhanyagol, soha nem lesz szerelmes. És az életben sokkal többet veszít, mint amennyit a tanulással nyerhet!"

�A döntésképesség legnagyobb akadálya a túlságosan nagy tudás.�

�A világ csendéletszerű: kicsi és minden részletével zsúfoltan összetartozik.�

�Aki mások nyomában jár, sohasem kerülhet elébük.�

�Szenvedély nélkül az ember csak lappangó erő, csak lehetőség, akárcsak a kavics, amely kalapácsütésre vár ahhoz, hogy szikrát hányjon.�

Már hetedik éve, hogy anyósom átjön karácsonykor. Idén újítunk. Beengedjük. Woody Allen

Gyerekkoromban egyszer eltűntem pár napra otthonról. A szüleim azonnal reagáltak, kiadták a szobám. Woody Allen

Osztrigát pedig nem eszem. Az én ételem legyen halott - ne beteg, ne sebesült - halott! Woody Allen

És együtt alszik majd a bárány és a farkas, de a bárány nem alszik majd jól. Woody Allen

Az egyetlen bajom az életemmel, hogy nem valaki más vagyok. Woody Allen

Veszélyes környéken lakom. Az utcánkban a gyerekek lelopják az autók kerekeit - menet közben. Woody Allen

Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét. Woody Allen

Egyik karácsonyra egy légpuskát vettem a fiamnak. ő meg egy pólót vett nekem, céltáblával a hátán. Woody Allen

Könnyebb találni sok embert, akik elég bölcsek ahhoz, hogy felfedezzék az igazságot, mint egyet, aki elég rettenthetetlen ahhoz, hogy mindenféle szembenállás ellenére is kiálljon érte. A. A. Hodge

A bajnokokban [...] legyen meg a tudás és az akarat, de az akaratnak erősebbnek kell lennie a tudásnál. Muhammad Ali

A boldogság mindig kicsinek tűnik amíg csak a saját kezedben tartod. De engedd szabadjára és azonnal megtanulod mennyire nagy és értékes. Maxim Gorkij

Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy. Thomas Edison

A boldogság az eredményesség örömében és az alkotó munkában van. Franklin Delano Roosevelt

A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, de olyat gondolni, amit senki más nem gondolt róla. Szent-Györgyi Albert

Egy eléggé fejlett technológia megkülönbözhetetlen a varázslattól. Arthur C. Clarke

Ha sikeres albumot akarsz csinálni, az bukás. Ha hű akarsz magadhoz maradni, az a siker. Vangelis

Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott. Thomas Dewar

A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak. Albert Einstein

Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. Akárki, aki folyamatosan tanul, fiatal marad. Az élet legnagyobb dolga az, hogy az eszedet fiatalon tartsd. Henry Ford

Az oktatás célja hogy a fiatalokat felkészítse arra, hogy tudják magukat tanítani életük során. Robert Hutchins

Tanítani lehet az ostobát, de gondolkodásra bírni nem. A Talmud

A tudás nem bölcsesség. Azon tanult elmének, amely figyelmen kívül hagyja saját korlátait, nagyon rövid a hatósugara. S az, aki túl magasra céloz, soha nem aratja le azt, ami felfogási körében van.

A sok tudás átok. Chuang-tzu

"Az életem egy film, aminek én vagyok a főszereplője. Azonban betétdal nélkül még a néma film sem teljes. A zene ad fényt, színt, sőt kedvet az életnek."

"Tudod, van tehetségem a jó mondatok kitalálásához, olyan szavakhoz, amitől felugranak az emberek, mintha gombostűbe ültek volna, annyira újnak és izgalmasnak tűnnek, pedig valami hipnopedikus értelemben nyilvánvaló dologról szólnak. De úgy látszik, ez nem elég. Nem elég, hogy a mondatok jók legyenek; annak is jónak kellene lennie, amit teszünk a mondatokkal."

"Érzem, valami sokkal fontosabbat tudnék csinálni. Igen, és erőteljesebb, erőszakosabb dolgot. De mit? Mi az a fontosabb dolog, amit ki kell mondani? És hogyan lehet az ember erőszakos azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyekről írnia kell? A szavak olyanok, mint a röntgensugár: ha megfelelőképpen használja őket az ember, bármin keresztülhatolnak. Az ember olvas, és áthatol rajta, amiről olvas. Ez az egyik fő dolog, amit megpróbálok megtanítani a hallgatóimnak - hogyan kell átható módon írni. De mi az ördög a jó abban, ha egy olyan cikk hatol át rajtunk, amely a közösségi énekekről szól vagy az illatorgonák legújabb kísérleteiről?" Aldous Huxley Helmholtz

�Már gyerekkoromban úgy rajzoltam, mint egy zseni, de csak öregkoromban tanultam meg úgy rajzolni, mint a gyerek.�

�Kicsi kunyhó, szerető szív, Messze égbolt, tiszta, kék- Fulladjon meg Ady Endre Lehetőleg máma még.�

�A modern művészetet legalább olyan nehéz megérteni, mint a cselekményt követni a betűlevesben.�

�Némelyek szerint szörnyűséges ember lehetek, de ez nem igaz. Gyermeki szívem van - egy befőttesüvegben az íróasztalomon.�

�Egy rocksztárnak egyre nehezebb sikeres harcot vívnia a mai világ műanyag Britney-ei ellen.�

�Ahhoz, hogy elég választékos, akadémikus, ékesszóló s más ilyen tulajdonságú legyek, hiányzik a tehetségem, de ha megvolna, még szükségem lenne százötven oldalnyi körülírásra, ez a százötven oldal pedig legfeljebb azoknak a méltóságteljes személyeknek tetszenék, akik hivatottan gyűlölik az olyan írót, mint amilyen most is a legalázatosabban bemutatkozik neked, olvasó.�

�Az egyik az orrát piszkálja az ujjaival, a másik remekműveket alkot velük.�

Azt hiszem, ha a művészek dönthetnék el, milyen címke kerüljön rájuk, a legtöbbjük úgy döntene, hogy semmilyen. Shahn

Az alkotás nem ismer kényszert - a művészet szabad. Wassily Kandinsky

A művészet minden titka talán ez: elrendezni tudni a rendezetlen érzelmi felindulásokat, de úgy elrendezni, hogy még erősebben éreztessük rendezetlenségüket. Ramuz

A művész vagy a saját életét leheli alkotásaiba, vagy puszta bábokat faragcsál, babákat öltöztet. Anatole France

A művész feladata a misztérium elmélyítése. Francis Bacon

A művészet idézi fel a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ. René-Francois-Ghislain Magritte

Minél többet gondolkodom felőle, annál erősebben érzem, hogy nincs semmi, ami olyan mélységesen művészi volna, mint az embert szeretni. Vincent Van Gogh

Be kell vezetni a művészet módszereit az életbe, nem azért, hogy művészetet csináljunk az életből, ó, dehogyis! Hanem hogy életet csináljunk a művészetből. Malraux

... a művészetben a lángész egyetlen villanása, új hódítások legkisebb távlata is jobban lenyűgözi az embereket, mint a már birtokba vett tudás fényessége és tökéletessége. George Sand

A művészet nem önmagától fejlődik; az emberek gondolatai változnak, s velük változik kifejezésük módja is. Pablo Picasso

Minden gyermek művész. A gond csak az, hogyan maradjon művész felnőtt korában is. Pablo Picasso

... csak az nagy, igaz és szép a művészetben, ami egyszerű. George Sand

A kép első kötelessége, hogy ünnep legyen a szem számára. Delacroix

Behunyom a szemem, mivel látni akarok. Paul Gauguin

A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg. Rodin A művészet a kimondhatatlan tolmácsa. Goethe

"A magabiztosság-miként a művészet-soha nem abból fakad, hogy tudod a válaszokat,hanem abból hogy nyitott vagy minden kérdésre"Gary Stevens

�És amikor elérkezik a pillanat, nem haboznak, nem hagyják ki a lehetőséget, nem vesztegetnek el egyetlen mágikus pillanatot sem, mert tisztában vannak minden egyes pillanat fontosságával.�

"Istenem, ha oly jó szívem volna, felírnám minden gyűlöletem a jégre, és csak várnám, hogy felkeljen a nap. Van Gogh álmával Benedetti-költeményt festenék a csillagokra, és Serrat dalát szerenádként a Holdnak ajánlanám."

"Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy rongybábu vagyok csupán, és egy darabka élettel ajándékozna meg, lehet, hogy nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de biztosan megfontolnék mindent, amit kimondok. A dolgok értékét nem abban látnám, amit érnek, hanem abban, amit jelentenek. Keveset aludnék, többet álmodnék; megértettem, hogy ha csak egy percre is lehunyjuk szemünket, hatvan másodpercnyi fényt veszítünk el örökre."

"A kíváncsi ránéz valamire, és azt kérdi: "Miért?" Az alkotó megálmodik valamit, és azt kérdezi: "Miért ne?" "

"A jövőben bárki lehet híres tizenöt percre" Andy Warhol

"... idotlen fények közt repültem a fényszigettenger porszemszigetén szigetporszemek fényporszeme, én."

"Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk a nyomukba eredni."

"A tűsarkot egy nő találta fel, akit homlokon csókoltak."

�Semmi evilági dolog nem örökös, de könnyen az örökkévalóság jelévé válhat.�

�Mint magadat úgy munkáld a világot. Tedd teljessé, mi csak tökéletes. Tetteidben túl kell élned halálod, megszületni másként nem érdemes.�

�Egyetlen ideált sem szabad megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon fönn a felhők között. Úgy hat és úgy él.�

Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyermekkor szellemét.

Az emberk akkor filozofál és fúr-farag igazán szabad lélekkel, ha tudja: rontson el bármit, nem kell idegeskednie az eredmény miatt. Bátrabban kísérletezünk, ha tudjuk, hogy nem kell következményekkel számolnunk. Ez magyarázza, hogy sok találmány először játék formájában létezett. Az aztékok nem alkalmazták a kereket, de néhány játékállatuk kerekeken gurult. Eric Hoffer

Mire felnövünk, legtöbben megtanuljuk, hogy mások szemével nézzünk a világra. A vállalkozók, a művészek, az alkotók mások - mert bár ugyanazokra a dolgokra néznek, mint mi, a fejükben más gondolatok születnek. Larry Reynolds

Az alkotó gondolkozás - szóló műfaj. Csoportban az emberek beszélgetnek, véleményt cserélnek, ítélkeznek, kompromisszumokat kötnek, de gondolkozni egyedül gondolkoznak, alkotni egyedül alkotnak. William H. Whyte

Csak nagyon kevesen alkotnak bármit is harmincöt felett. Ez azért van, mert csak nagyon kevesen alkotnak harmincöt alatt. Joel Hildebrand

Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban. Herman Melville

Minden találmány az agy és az anyagok kombinációjának eredménye. Minél több agyat használsz, annál kevesebb anyag kell.' Charles F. Kettering

A komolykodóknak kevés eredeti ötletük van. Az ötletgazdag emberek sosem komolyak. Paul Valéry

A találmányok és újítások sok elembe együttműködésének eredményei. Tulajdoníthatják nekem, hogy én voltam az úttörő, de ha a fejlődést nézem, úgy érzem, az utánam jövők nálam nagyobb elismerést érdemelnek Alexander Graham Bell

Az emberekből általában nem az erő hiányzik, hanem az akarat. Victor Hugo

Rosszabb dolgok is vannak a halálnál: aki valaha is együtt töltött egy estét egy biztosítási ügynökkel, tudja, hogy mire gondolok. Woody Allen

Hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot. Martin Luther King Jr.

A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül. Emile Zola

Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha nem jut messze a parttól. Dale Carnegie

A zene minden. Minden zene. Vangelis

Amikor zenélek, utazok. Vangelis

Nem igazán fontos, milyen műfajú zenét csinálsz, mert én nem beszélek műfajokról. A zene egy egység. Én csak egyféle zenét ismerek. Vangelis

Egy Festmény egy Vers / Szavak nélkül, / egy Vers egy Festmény / Szavakban. / A Zene mindkettő. Vangelis

Az egész világ egy hang, és a hang kreálja a világot. Vangelis

A zene az emberiség univerzális nyelve. Henry Wadsworth Longfellow

Bármilyen aktivitás kreatívvá válik amint az, aki csinálja, törődni fog azzal, hogy jól vagy jobban csinálja. John Updike

"Hallom és elfelejtem, látom és emlékezem, csinálom és megértem" Kínai mondás

�Ha valakit elhallgattatsz, az nem jelenti, hogy meggyőzted.�

�Annyit sem ér a munkája, mint fing a tornádóba.�

�Lassú munkához idő kell...�

�Nem szándékozom a munkám által halhatatlanná válni. Szándékom szerint úgy válok halhatatlanná, hogy nem halok meg.�

�Úgy nem lehet tárgyalni, hogy mások is elmondják a véleményük, nem csak én.�

�Minden tanácsadót tisztelek. Kivéve azokat, akiket ismerek.�

"Az, hogy több embert öl meg az idegesség, mint a munka, azért van, mert több az ideges, mint a dolgozó ember."

"Gyorsíts meg minden folyamatot, kerüld el a veszteséget, bízz az emberekben."

Hogy jó főnök lehessek, a kulcsfontosságú dolog az, hogy távol tartsam azokat az embereket akik gyűlölnek, azoktól az emberektől, akik még nem döntöttek. Casey Stengel

Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de minek kockáztasson az ember? Ronald Reagan

"A legjobb szer ahhoz, hogy ne gondolj nyomorúságodra - a munka."

A történelem a legkegyetlenebb istennőről szól, arról, aki győzelmes harci szekerével hullahegyeken gázol át, nemcsak háború, hanem a "békés" gazdasági fejlődés idején is. Mi, nők és férfiak pedig annyira ostobák vagyunk, hogy valódi haladásra csak akkor szánjuk rá magunkat, ha szenvedéseink, elviselhetetlennek tűnvén, rákényszerítenek bennünket. F. Engels

�Életünk legnagyobb része úgy telik el, hogy rosszul cselekszünk, nagy része úgy, hogy semmit sem csinálunk, szinte egész életünk pedig úgy, hogy mást csinálunk, mint amit kellene.�

�Semmi evilági dolog nem örökös, de könnyen az örökkévalóság jelévé válhat.�

�Játék az élet rosszul megkevert kártyákkal, gonddal és bajjal teli szerencsejáték, hol a vak esély uralkodik.�

Minden szakma a laikusok elleni összeesküvés. George Bernard Shaw

Az optimista kijelenti, hogy a lehetséges legjobb világban élünk, a pesszimista tart attól, hogy ez igaz. James Branch Cabell Ne vállalkozz arra, amit nem tudsz megtenni, de ha valamit megígértél, igyekezz tartani a szavad! George Washington

Minden gyökeres változást megelőz egy passzív, egyet nem értő, de nem kihívó beállítottság az emberek részéről. Reménytelenül sikertelennek, megvertnek, elveszettnek kell érezniük magukat, hogy el legyenek szánva: szakítanak a múlttal és szerencsét próbálnak a jövővel. Saul Alinsky

Ha egy fontos dolgot akarsz megértetni, nem szabad finomkodni, szellemeskedni. Használj cölöpverőt. Azonnal csapj le a lényegre! Azután végy lélegzetet, és csapj le a lényegre! Azután harmadszor - hatalmas robajjal. Winston Churchill

Egy ország teljesítőképességét végső soron az határozza meg, milyen mértékben képes kibontakoztatni az egyénekben rejlő erőket. Eric Hoffer

A beszéd - utazás, amelynek célja van, ezért az utat fel kell térképezni. Aki úgy kezdi, hogy nem tart sehová, általában oda is jut. Dale Carnegie

Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy veszélyben van. Confucius

Ahhoz, hogy felfezzünk egy új kontinenst, késznek kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát! Brian Tracy

Mint sok sportágban, az időzítés - minden. Mefelelő pillanatban egy üzleti húzás lehet eredményes, de egy későbbi időpontban már kevésnek bizonyulhat a sikerhez. Andrew S. Grove (Gróf András)

Csak a középszerűek nyújtják mindig a legjobb formájukat. Jean Giraudoux

A vezetési tanácsadók olyan fickók, akik kölcsönkérik az órádat, hogy megmondják neked, mennyi az idő, azután továbbállnak az óráddal. Robert Townsend

A nagy üzlet is kis üzlet - csupán néhány nullával több van a végén! Robin Holmes á Court

Az a legköltségesebb ostobaság, ha szenvedélyesen hiszünk egy nyilvánvalóan hamis dologban. H. L. Mencken

Figyeld, hol válik keménnyé a haladás és látni fogod, hogyan haladnak a kemények! Napoleon Hill

A zsenialitás alig több, mint képesség arra, hogy ne a megszokott módon nézzük dolgokra. William James

Ahhoz, hogy elindulhass a gazdagság felé vezető úton, elég, ha a termékeid és a szolgáltatásaid csak 10%-al jobbak, mint a versenytársaidé. Brian Tracy

Az időzítés egyik kritikus pontja a tárgyalásnak. Ezért, ha bármikor beadsz egy ajánlatot, adj hozzá egy határidőt is! Brian Tracy

Ha egy szervezet túl mereven ragaszkodik a régi módszerkhez, a tegnap gyógymódjai a holnapi betegségek okozóivá válnak. Ed Oakley és Duog Krug

A világ tele van készséges emberekkel. Az egyik fele kész dolgozni, a másik fele kész hagyni őket dolgozni. Robert Frost

Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát. Aki ismeri a miértet, mindig a főnöke lesz. Ralph Waldo Emerson

A siker titka a nem kézenfekvő dolgok megszervezése. Oswald Spengler

Az ambíció valójában hatalomvágy. Samuel Taylor Coleridge

A Mindenség megmásíthatatlan törvénye, hogy a semmiből nem jöhet létre valami, egy folyam nem emelkedhet magasabbra egy forrásánál. Sok ezer évre tekinthet vissza az emberíség, és minden időben az önmegtagadásról prédikáltak. Még ennél is rosszabb, hogy az erénynek kikiáltott önmegtagadást és önlealacsonyítást mindig egy halom képmutatás és csalás vette körül. Én az önmegtagadásnál többre tartom a becsvágyat. Azt hiszem, hogy a becsvágy többet tett a civilizációért, mint az önmegtagadás és az önlealacsonyítás. Herbert N. Casson

A nyerés mérhetetlen vágya, mellyel párosul a meggyőződés, hogy a helyzet kétségbeejtő, egy nagy adag energiafokozó adrenalint szabadíthat fel. Ám az ilyen lelkiállapot, ha túl messzire megy, veszélyesen vakmerő következtetésekre indíthat. Akit az istenek tönkre akarnak tenni, abban először mértéktelen önsajnálatot ébresztenek. Max Ways

Az ambíció az az ösztöke, ami arra bírja az embert, hogy megküzdjön a sorssal. Az Isten rendezte úgy, hogy nagyszerű tettek csak nagy célokból születhessenek. Donald G. Mitchell

Az ambíció és a gyanakvás kéz a kézben járnak. Georg Christoph Lichtenberg

Az ambíció csak akkor ártalmas, ha nincs arányban a képességekkel. Ha valaki többet akar, mint amire képes, egyszerre lesz boldogtalan és kiszolgáltatott. Georg S. Hillard

Azért van annyi szerencsétlenség a világon, mert túl sokan próbálnak egyetlen szökkenéssel a csúcsra jutni.

A törekvőket, miközben felfelé igyekeznek a veszélyes csapásokon, nem érdekli, miként fognak visszatérni. Az emelkedés vágya elnyomja bennük a zuhanás félelmét.

Jól ismert, hogy az ambíció ugyanúgy képes csúszni-mászni, mint szárnyalni.

A szolgának csak egy ura van, de a törekvőnek annyi, ahány embertől emelkedésének gyorsasága függ. Jean de La Bruyére

Minden madárijesztőnek az a titkos vágya, hogy terrorizáljon. Stanislaw J. Lec

Egy mindent legyűrő vágy, hogy ellenségeidnek még életedben módot adj a szapulásodra, barátaidnak pedig arra, hogy kinevessenek halálod után.

A sors legnagyobb csapása, ha valkit csekélyke képeségekkel és mérhetetlen ambícióval áldott meg. Vauvenargues

Minden ambíció elfogadható, kivéve, ha valaki mások szenvedésének és hiszékenységének kihasználásával akar felemelkedni. Joseph Conrad

Jó játékosokat szerezni könnyű. Rábírni őket, hogy együtt játszanak, az a nehéz dolog. Casey Stengel

A lelkesedés igazi varázslat, mert ez adja a különbséget a középszerűség és az elért teljesítmények között. Norman Vincent Peale

A velünk szembesülő tények nem annyira fontosak, mint az, hogy mi a mi hozzáállásunk, mert az határozza meg sikerünket vagy bukásunkat. Norman Vincent Peale

Nem csüggedtem el, mert minden elvétett rossz próbálkozás egy újabb lépés előre. Thomas Edison

A jól megcsinált dolog jobb, mint a jól elmondott. Ben Franklin

Soha ne mondd senkinek, hogy hogyan csinálják amit csinálnak. Csak azt mondd meg nekik, hogy mit csináljanak, és meg fogsz lepődni integritásukon. George S. Patton

Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen. Assisi Szent Ferenc

Koncentráld minden gondolatodat az előtted fekvő munkára. A nap sugarai is akkor kezdenek el égetni, amikor fókuszálják őket. Alexander Graham Bell

Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. Henry Ford

Nincs szándékomban olyanoknak dolgozni, akiknek nincsen eszük. Jack Tramiel

A gyakorlat teszi a mestert, de a kitartásból lesz karrier. Michael Cooper

Semmi sem különösen nehéz ha kis munkákra osztod. Henry Ford

A kiegyensúlyozott élet titka az, hogy olyan emberekkel kell együtt dolgozni, akik sokkal keményebben dolgoznak, mint én. Matt Groening

A siker titka az, hogy tudjál valamit, amit senki más nem tud. Aristotle Onassis

Úgy tűnik számomra, hogy minél keményebben dolgozom, annál nagyobb szerencsém van. Thomas Jefferson

Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek és a földnek minden lakója megálljon egy percre s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.

A lehetőségek álruhája általában a kemény munka, ezért nem ismeri fel sok ember őket. Ann Landers

A motiváció az, amikor az álmaid munkaruhát öltenek. Ben Franklin

Egy gép 50 átlagos ember munkáját tudja elvégezni. De egy gép sem tudja elvégezni egy rendkívüli ember munkáját. Elbert Hubbard

Találj valamit, amit szeretsz csinálni, és akkor soha többé nem kell majd dolgoznod az életedben.


Magazinról

Alapítva: 2007.08.14.

Tegnapi látogatók: 0

Látogatók az előző hónapban: 19

Látogatók a jelenlegi hónapban: 16

Feliratkozottak: 3

Magazin helyezése: 3721

Szerkesztőség

Üzenőfal

Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez