BAK

A BAK jegyről olvashatsz itt bővebben. A bak nő, és bak férfi részletes elemzését olvashatod, majd a BAK nő kapcsolatát a többi jegy férfi változatával. Ha ennek a fordítottját szeretnéd megnézni, akkor azt annál a jegy női párjánál tudod kikeresni! 

BAK  nő- BAK férfi

Bármit várhatunk ettől a megfontolt párostól, mindent meg tudnak valósítani együtt, egy kivétellel; soha nem lesznek könnyelműek. Munkájuk területén kiválóan megértik egymást. Az élet más területein gyakran harcban állnak egymással, de kapcsolatuk lehet véd-és dacszövetség jellegű is. Túl kitartóak ahhoz, hogy idejében feladják, pedig lehet, hogy ezzel mindketten jól járnának. Alapvetően boldog és jó kapcsolat. Jól tudnak kommunikálni, erőiket jól tudják egyesíteni. Érzelmeik kissé a háttérbe szorulnak, de ezt ők egyáltalán nem bánják, mert kielégíti őket a közös célok eléréséért folytatott munka.

BAK nő - Erős, kitartó, fegyelmezett

Csendes, halk modorú, finom, nyugodt. Ez a látszat. Igen sok arca van, nehéz pontosan körvonalazni e típust. Érett korában szebb (és szellemileg is fejlettebb), mint fiatal éveiben, mivel - mint általában a Bak jegyében születetteknél - ez a beteljesülés kora. Kezdeti merevsége és tartózkodása szelídséggé, megértéssé és lelki egyensúllyá oldódik.
A divat terén a klasszikus, hagyományos szabásvonalat kedveli, ruhái megválasztásánál elsősorban arra ügyel, hogy jól mutassanak rajta, s csak azután érdekli a divat. Szereti az egyszerű, sötét, főként fekete ruhákat, amelyek igen jól állnak neki, kiemelik erőteljes személyiségét és jellegzetes eleganciáját. Igazán csak a közeli környezete tudja, hogy ezt a harmóniát milyen iszonyú erőfeszítésekkel tartja fenn. Lelke mélyén gyakran bizonytalanság és gyanakvás honol: eléri-e azt, amire a legjobban vágyik? Nem nagy kívánság, azt szeretné, ha ő is őszintén, megalkuvás nélkül tartozhatna valakihez.
A Bak nő vágyik az otthon nyugalmára. Jó társat s partnert óhajt magának, de ezt csak igen ritkán éri el. A hiba legtöbbször önmagában van, s ezt a lelke mélyén pontosan tudja. Már igen fiatalon nagyon tudatos és sokra akarja vinni. Szívósan, olykor kíméletlenül harcol céljaiért, és ezekért gyakran feláldozza barátait, szeretteit. Vagy éppen felhasználja őket a siker felé vezető úton.

Az előbbiekből úgy tűnik, a Bak nő kemény és szívtelen. Ez tévedés, hiszen éppen ő szenved legjobban saját akaratos döntéseitől, hogy lehagyta partnereit, vagy nem engedte közel magához azt, aki tetszett neki. Ha nem változtat módszerén, ha a szeretetért, szerelemért ő nem nyújt hasonló érzéseket, egy idő után egyedül marad. Bár becsvágya beteljesülhet, eljuthat a siker csúcsára, nem lesz sok öröme benne. Ha képes a munkája és a magánélete között egy egészséges arányt kialakítani, nem kell attól félnie, hogy egyedül marad. Elsősorban szakmai elfoglaltságával és társadalmi helyzetével törődik, érzelmi élete másodlagos. Életének az utóbbi területét alárendeli az elsőnek, s figyelembe sem veszi azokat a férfiakat, akikből hiányzik a törekvés, akik nem törekszenek nagyon jó anyagi körülményekre (vagy azokat már nem teremtették meg maguknak), vagy rendkívüli hírnévre. Ambíciói igen cselekvővé és eredményessé teszik, bár vannak pillanatok, amikor melankóliába süllyed. Mindig nyughatatlan, ám belső vívódásaiból semmit sem árul el a külső szemlélődőnek. Segítsége mindig jól jön, mivel a legtöbbször igen szakavatott és jóindulatú.
Meg kell tanulnia őszintén kimutatni az érzéseit, még ha ez kockázattal is jár, és tudomásul kell vennie, hogy a szerelem legalább olyan fontos az életében, mint a karrier.
Erős, rendszerető, igyekvő, kiváló támasza annak a férfinak, aki törekvéseinek szintjére képes emelkedni. A szívéhez vezető egyetlen út a szereteté és nagyon nehéz boldogulni vele, ha a vérmérsékletével teljességgel ellenkező dolgot várnak tőle.
A Bak nő igényli, hogy szexuális élete rendben legyen. Ha azonban partnere nem elég erős, férfias, idővel elszürkül, unalmassá válik a szerelmi kapcsolat.
Ráadásul a Bak nő meglehetősen bizalmatlan és ezért több idő kell ahhoz, hogy feloldódjon a másik iránt. Ha ez sikerül, partnerének most jön a nehezebb, de izgalmasabb feladat: lángra lobbantani mélyen szunnyadó erotikáját. Nem könnyű, de megéri, mert hűséges, odaadó társat talál.
A Bak nő önmagához is szigorú, gyakran magasra teszi a mércét, így természetes, hogy gyermekével is hasonló szigorral lép fel. Az élet nehézségeire készíti fel és korán önállóságra szoktatja.

A Bak nő bár jó anya és igényli is ezt a szerepet, gyakran gyermek nélkül vagy egy gyermekkel éli le az életét. Olykor későn jön rá, hogy mit mulasztott. Nagy szeretettel és gonddal neveli gyermekeit, a nevelés alapvető szabályának, ábécéjének tartja a kötelességtudatot és a felelősségérzetet s igyekszik a szívósságából is átadni nekik valamit. A családot igen fontosnak tartja, nagyon hűséges, és csak nehezen bocsátja meg, ha csalódnia kell. Nem tűri a hűtlenséget, hiszen igen nehéz lenne elfogadnia ezt a számára teljességgel idegen és ismeretlen magatartást.

BAK Férfi - A zárkózott

Középtermetű, jó testfelépítésű, vonásai élesek, mellkasa jólfejlett. Válla széles, haja gyakran szőkésvörösbe hajló gesztenyebarna, a "jóképű férfi" típusa.
A Bak szerint a "sok beszéd szegénység", és ezért inkább visszafogott, de cselekszik, céljait igen világosan kijelöli, és igen szívósan követi egészen megvalósulásukig. Ez a férfi valóban nem a szavak embere. Nem is akarja választottját szófüzérekkel lenyűgözni. Nem álmodja le neki a nyári égről a hullócsillagokat, pedig de sokszor álmodik róla! Mert ez a látszatra szikár modorú, hallgatag, magába mélyedő Bak férfi nagyon is mélyérzésű és temperamentumos. Csak éppen egy kicsit sokat ad a látszatra, a külvilágra és méltóságán alulinak tartja, hogy összevissza rohangáljon a világban, "böködjön a sz*rvaival" és csacsiságokat beszéljen. Igen jól bírja a hosszú és nehéz küzdelmet.
Negatív változatában ingerlékeny, csökönyös és elviselhetetlen. Gyakran fölösleges cselekedetekben vész el, és nehéz szót érteni vele.
A Bak férfi meglehetősen visszahúzódó és szerény, de nagyon is sokat gondolkodik, sőt tud a női nemről. Fantáziájában olykor sokkal több játszódik le, mint amennyit a környezete megsejthet rezzenéstelen homloka mögött. Érzelmeit csak ritkán nyilvánítja ki túláradó gyöngédség vagy elsöprő szenvedélyesség formájában, mindezt szükségtelennek tartja és úgy véli, cselekedetei mindennél jobban beszélnek. Amikor udvarol és úgy érzi, megtalálta a szívének kedves partnert, mindent meg akar adni számára, ami erejéből csak telik, sőt néha még annál is többet.
Feleségétől elvárja, hogy ragaszkodjék otthonához, jó háziasszony legyen, viselkedjék tapintatosan és tartsa tiszteletben a véleménynyilvánítás szabadságát. Érzelmeinek visszafogása miatt hidegnek, kőszívűnek, érzéketlennek tűnik. Ez a benyomás azonban nem helytálló, mert ha nem is mutatja ki, nagyfokú szeretettel övezi kedveseit, akiktől ugyanezt várja el. Bár csak ritkán hajlik a romantikára (sokkal inkább realista, aki mindenkor tudja, mit kell tennie), lelke mélyén mégis érzékeny, csöndre, tiszteletre s harmóniára vágyik.
Képes kedvesével nyilvános szórakozóhelyre menni, olykor még táncra is perdül, miközben hüledezve állapítja meg, hogy érzelmei mennyire kifordították önmagából. Általában jól oldódik az alkoholtól.
Nem egykönnyen nyílik meg, még szűkebb környezetének sem. De ha jól választ, megfelelő partnert talál, még a Bak férfi is képes a beszélgetésre, önmaga megmutatására. Bár sosem lesz olyan könnyed és társaságbeli, mint egynémely csillagkép szülötte. Az okos partner erre nem is tart igényt, ha a valódi belső értéket látja. A Bak nem formálható, nem képlékeny, nagyon is tudatos, határozott egyéniség, de éppen ezért bizton számítani lehet rá egy életen át.
Hűséges, megbízható társ. Igaz, hangulata olykor változó, pesszimizmusra hajló, de nem okoz csalódást családjának. Jó férj lesz és remek apa, mély felelősségtudatot érez hozzátartozóiért. Ő sem a hűség abszolút szobra, főleg idősebb korában hajlamos a kalandozásra, talán azért, hogy bepótolja, amit korábban elmulasztott. Gyermekei az őt vezérlő életelvek szellemében a legjobb nevelést kapják, s mindent megad számukra, ami a rendezett élethez szükséges a lehetőleg minél egybeforrottabb s szeretőbb családon belül, amelynek tagjai azonban megőrzik egyéniségüket.

BAK nő - VÍZÖNTŐ férfi

A Bak viseli a nadrágot. Segíti párját a világmegváltó terveinek végrehajtásában, de a Vízöntő bűvész nem szívesen játszik olyan közönségnek, aki a kulisszák mögött lapít, és nem akar tapsolni! A kiszámíthatatlan és mozgékony Vízöntő megtéveszti a megfontolt és néha nehézkes Bakot, aki realizmusában túlságosan is beszűkültnek érezheti magát. Gyakran egészen jó köztük a szex, azonban pénzügyekben minden hónap végén vita lesz közöttük, mivel a Vízöntő nem éppen úgy takarékoskodik, ahogy azt a Bak elvárná.

BAK nő - HALAK férfi

Ismét egy jó pár, akivel harmóniában élhet! A Bak nagyon zárkózott, titkolja érzelmeit, de ezúttal a Halak ösztönös megérzéseivel rá fog érezni arra, hogy mire is van szüksége pontosan. A Halak érzelemvilágában pedig nagyon nagy szükség van egy olyan rendrakásra, amire csak a Bak képes. Ezt mindketten szívesen teszik, minden ellenszolgáltatás nélkül. Jól alakulhatnak köztük a dolgok, mert a Halak csodálja a Bak magabiztosságát, gyakorlati érzékét, kiegyensúlyozottságát. A Bak pedig partnerét megfelelőnek tartja életvitele szempontjából és értékeli érzékenységét és óvatosságát.

BAK nő- KOS férfi

A Kos soha nem veszíti el az optimizmusát. A Bak pedig képtelen teljesen feladni született pesszimizmusát. Szakmailag és az ágyban, az erotika területén jól egyeznek, de érzelmileg túl merevek egymáshoz. Olyanok, mint a dörgés és a villámlás. Soha nincsenek teljes összhangban, de jól megvannak egymással. Ez a kapcsolat tanulás, erőpróba mindkettejük számára. Izgalmas feladatnak tűnhet egymás megváltoztatása, pedig inkább erőpróba helyett a kölcsönös tanulásra kell koncentrálniuk. Veszteségekkel járhat mindkettejüknek és a köztük feszülő ellentétek kibírhatatlanná válnak.

BAK nő- BIKA férfi

Felér egy lottónyereménnyel ez a kapcsolat. Gyönyörű páros, szép otthon, biztos anyagiak. Minden együtt van a nyugodt és biztonságos élethez. Érzelmileg, szakmailag és erotikus szempontból egyaránt kiváló és egyenrangú kapcsolat. Beteljesülésekkel teljes boldogság. Olyanok, mint egy győztes páros az esti krimiből. Hűségüket erősítik az anyagiak és a sikerek. Az ágyban is kiváló párost alkotnak.

BAK nő- IKREK férfi

A modernséget kedvelő és mindig úton járó Ikrek szülött ritkán találkozik a hagyománykedvelő, konzervatív Bakkal. Jobb is így. A Bak túl különc az Ikreknek, aki pedig akár néhány hét után unalmasnak tarthatja a Bakot. Az Ikrek szellemi szeleburdisága olyannyira bosszantja a Bakot, hogy ezen már csodálkozni sem lehet. Annyira különbözőek, mintha egy másik planétáról jöttek volna. Rövid életű kapcsolat.

BAK nő- RÁK férfi

Kapcsolatuk olykor nagyon nehézkesen indul be, de aztán napról napra jobban alakul. A Rák melegsége, családias megértése oldja a Bak szigorúságát, feszültsége a Rák mellett kienged. Mindketten nagyon tudnak dolgozni és meggyőződéssel munkálkodnak közös céljaik megvalósításán. Szerelmet és védelmet kap a Baktól a Rák, aki szívesen tesz némi megalkuvást, mert a párja szerelmét csak tárgyakkal képes kimutatni, szavakkal soha. Romantika és józan ész kapcsolata, kérdés, mennyire kompromisszumkészek.

BAK nő- OROSZLÁN férfi

A Bakot nem bűvöli el az Oroszlán királyi fensége, és parancsolgatni aztán igazán nem hagy magának. Csodálja ugyan az Oroszlánt, de ezt nem tudja kimutatni. Tetszik neki a megjelenése, a magabiztossága. Imponál neki az a könnyedség, amivel munkahelyi sikereit éli, de ahogy az idő múlik, ezeket egyre idegesítőbbnek és elviselhetetlenebbnek tartja. Az Oroszlánt is nyomasztja a Bak egyszerűsége, zárkózottsága. Nehezen tudja beilleszteni abba a világba, ahol őt csodálják. Hatalmi harc alakul ki közöttük. Tartós kapcsolatukhoz nagy fokú tapintat kellene, kérdés, megvan-e mindkettejükben?

BAK nő- SZŰZ férfi

A Nagy Találkozás! A két Föld elemű szerencsésen kiegészíti egymást. A Bakot a pontosság, a Szüzet pedig a tökéletességre való törekvés jellemzi. Ilyen kapcsolat csak egyszer adódik az életben, legjobb, ha össze is házasodnak! Azonos felfogásukkal könnyen rá tudnak hangolódni egymás hullámhosszára akár élethosszig is. Minden rendben lesz közöttük, boldog, biztos otthon, okos, komoly gyermekek, akiket az életre nevelnek. A Szűz képes megsokszorozni a Bak erejét, a Bak pedig biztonságban érzi magát védve a megélhetés nagy gondjaitól.

BAK nő- MÉRLEG férfi
 
A Bak büszkén vonul az oldalán az elegáns Mérleggel. Ez azonban annyira sok pénzébe kerül majd, hogy el fog menekülni, mivel a Mérleg a hiányzó romantikát a vásárlásokkal fogja pótolni. Kezdetben nagyon erőteljesen vonzódnak egymáshoz, azonban a Mérleg hamar ráun a túl merev Bakra. Hiányzik neki a Bak szülött mellett a kacérkodás, annak az érzése, hogy tetszik a párjának. A Bak ugyanis ezt nehezen tudja kimutatni. A sziporkázó társasági élet, a fényűzés is ritka vendég lenne életükben így valószínűleg rövid együttlét után kiszállnak egymás mindennapjaiból.

BAK nő- SKORPIÓ férfi

Kapcsolatuk alapja a becsvágy, és nagyon, de nagyon sokra vihetik együtt, ha vonzódásuk alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet. Ha ez így van, akkor viszonyuk tartós, harmonikus, eredményekben gazdag lesz minden területen. Nem túl népszerűek társasági körökben, de ez egyiküket sem zavarja. A Skorpió képes lángra lobbantani a tartózkodó Bakot, szilárd jellemük azonban rengeteg vita forrása is lehet. A Skorpió leleményessége és nagyvonalúsága kifinomulttá teszi a Bak intelligenciáját és kielégíti a bakot, aki cserében még realistábbá teszi és gyakorlatiasan megvalósítja közös terveiket.

BAK nő- NYILAS férfi

A Nyilas túlzó vágyai nehezen egyeztethetők össze a Bak puritanizmusával. A Nyilas szeret vendégségbe járni, a Bak inkább otthon marad. A Nyilas túl extrovertált és derülátó a Bakhoz, aki épp az ellenkezője. Mindketten szeretik a szabadságot, annak megvalósításának módját máshogy képzelik el. Kölcsönösen zavarják egymást. A Nyilas engedékenyebbnek bizonyulhat a Bak merevségével szemben, kérdés azonban, hogy érdemes-e folytatni ezt a kapcsolatot. Túl sok diplomáciai manővert kell alkalmazzanak, hogy kibírják egymást.

Szerkesztőség

Magazinról

Alapítva: 2006.11.10.

Tegnapi látogatók: 7

Látogatók az előző hónapban: 341

Látogatók a jelenlegi hónapban: 240

Feliratkozottak: 63

Magazin helyezése: 591

Üzenőfal

 

Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez