Anyanyelvünk változatai társadalmi és területi tagolódás szerint

A tétel tartalmáért felelősséget nem vállalok, garantálni nem tudom, hogy jó!

Anyanyelvünk egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő nyelvváltozatokban él. Ezeknek a nyelvváltozatoknak az összessége a nemzeti nyelv. A nyelv társadalmi tagolódását figyelembe véve csoportnyelveket különböztetünk meg. Ide soroljuk egyes szakmák, mesterségek nyelvét, a szaknyelvet. A hobbinyelveket különböző tevékenységek jellemző nyelvhasználata alkotja. A rétegnyelvek a különböző korban használt nyelvváltozatok. A csoportnyelvek általában szókincsükben térnek el a köznyelvi változattól. Minden embernek kialakul saját, egyéni nyelvhasználata. A mindennapi kommunikációban ezek a nyelvváltozatok keverednek.

A fiatalok igényt éreznek arra, hogy másoktól különbözzenek, de mégis egy csoport tagjai legyenek. Ez a törekvés alakította ki az ifjúsági nyelvet. Sok új szóalak keletkezik az ifjúsági nyelvben, s onnan a köznyelvbe terjed tovább. Stílusa határozott, őszínte, szókimondó, olykor ironikus, hangvétele nyers, harsány. Legfőbb értékei a nyelvi eredetiség, a szellemes újítások, az ötletes szóalkotásmódok és a nyelvi humor.

Vannak olyan nyelvváltozatok melyeket a beavatottakon kívűl mások nem értenek. Célja csoporthoz való tartozás, tevékenységek eltitkolása. Így alakult ki az argó. Jellemző rá a durva, trágár beszéd. Szavai néha ismeretlen eredetűek, máskor a köznyelvi szavakat torzítják el, vagy új jelentéssel ruháznak fel. Az argóból sok kifejezés kerül át a szlengbe vagy a köznyelvbe.

A szleng az argó számos elemét letompítva, szalonképessé téve viszi tovább. Szókészlete gyorsan változik. Éltető közege az ifjúsági nyelv és az argó, valamint kisebb-nagyobb közösségek. Létrejöttének központja általában Budapest. Nem egy csoport kiváltsága, nem kötődik egyetlen nyelvi réteghez sem. Célja a köznyelvi stílus variálása. A trágár kifejezések használata nem ide tartozik. Manapság a beszélt nyelvben jelenik meg.

A nyelvek földrajzi területenként nyelvjárásokra tagolódnak. A magyar nyelvjárások főleg hangtanukban különböznek; szókészletükben és mondattanukban kevésbé térnek el egymástól. A nyelvjárási szavaknak a köznyelvi megfelelőjüktől való eltérésük alapján több áltozatuk van. Csak kijelentésükben térnek el a köznyelvi alaktól az úgynevezett alaki tájszók (csalán~csollán). A valódi tájszók a köznyelvben lévő dolgot, fogalmat egyedi hangsorral jelölik. A köznyelvben ismeretlenek (burgonya~pityóka). A köznyelvben meglevő szavak eltérő jelentésben való használata jellemzi a jelentésbeli tájszókat.

A nyugati nyelvjárás:Hangtanára jellemző a zárt ë használata az ó, ő, é helyett (gyerëk). Rövid i, u, ü-t ejtenek sok helyzetben (tiz). A főnévi igenév képzőjét -nyi alakban használják (sietnyi).

A dunántúli nyelvjárás:Sokban hasonlít a nyugati nyelvjáráshoz. Eltérő jelenség, hogy nincs kettőshangjuk.

A déli nyelvjárás:Legfőbb ismertetője az ö-zés (mögy), vagyis zárt ë helyett ö van.

A tiszai nyelvjárás:Használja a zárt ë-t. Az ő, ó, é hangok helyén záródó kettőshangzót ejtenek (jou). Jellemző az erős í-zés (felesíg). A t végű igéknek két változatát, a hosszabbat és a rövidebbet is ejtik (sütöttem~süttem).

A palóc nyelvjárás:Nagy területen található, ezért meg szokták különböztetni a nyugati, a keleti és a déli palóc nyelvjárást. Jellemző az ajakkerekítés nélküli a ejtése. A köznyelvi á helyett rövid ă hangot ejtenek. Gyakran ejtenek ü helyett i hangot (kilső), az ö helyett pedig zárt ë hangot (csëpp). A t végű igék rövid alakját használják múlt időben. A -val/-vel rag nem hasonul (szekérvel).

Az északkeleti nyelvjárás:Csak e-t használnak, a köznyelvit. Az ó, ő, é helyén záródó ou, öü és ëi-t ejtenek (szëep~szëip). Gyakran megrövidül az í, ú, ű hang (viz).

A mezőségi nyelvjárás:O helyett a-t ejtenek (bagár). A hosszú magánhangzó helyett rövid változat él (házbol).

A székely és a csángó nyelvjárás:A legkevésbé egységes nyelvjárástípus. Az a-zás a moldvai csángóknál megfigyelhető. A székelyes csángók a Székelyföldről menekülők leszármazottai. Van elbeszélő múlt (mene) és régmúlt (ment vala).

Üzenőfal

Magazinról

Alapítva: 2007.03.18.

Tegnapi látogatók: 14

Látogatók az előző hónapban: 929

Látogatók a jelenlegi hónapban: 996

Feliratkozottak: 42

Magazin helyezése: 570

Szerkesztőség

Tooltip szövege ide jön
Close

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez