ILI2 blogja

ILI2 profiljaPower user
offline

ILI2 (L/86)

Csatlakozott:2016.11.23.
Utolsó belépés:2017.02.21.

Ezt kell tudnod rólam

Itt lakom: Magyarország

Párkapcsolatom: Foglalt vagyok

Katt a képekre és a
Magazinjaimban vagy!
-köszönöm-

 
 0000_HOFEHERKE.gif


MESEVILÁG

Banner-katt

 Rózsák-Virág"csodák"-
Banner-katt"KEDVENCEK"
Banner-katt


ÁLLATOK&EMBEREK
MAGAZIN BANNER


Áprily Lajos:Madarak zenéje

Kertünk ma hangos tengelic-tanya,
az erdőn pintyszó cseng és cinkeszó,
csetteg, de már nótát indítana
a barkás fűzön egy hevült rigó.
A mandulafán víg szajkó rikolt.
A zöld harkály ívelve látogatja
fáink törzsét, de még egyet se szólt.
Vajon milyen rémségre tartogatja
az őrült tavaszi sikolyt?


 
*


 Bizalom

S ha százszor is becsapnak és ezerszer
csalódom abban, kinek szívemet,
mint álmából a rózsát, kitakartam,
s ha épp az árul el, kit életemmel
fedeztem én,
s ha tulajdon fiam
tagad meg,
s ha nem harminc ezüstért,
de egy rongy garasért adnak el engem
barátaim,
s ha megcsal a reménység,
s ha kudarcaim térdre kényszerítenek
és elátkozom már, hogy megszülettem,
s ha csak a bosszút hízlalja a hála
híveimben,
s ha rágalom kerít be,-
akkor se mondom,hogy nem érdemes!

Akkor se mondom, hogy nem érdemes
hinni az emberben, akkor se mondom,
hogy megélek magam is, néptelen magányban,
mert irgalmatlan az élet .

De csöndes szóval eltűnődve mondom:
bizalmam sarkig kitárt kapu,
nem verhet rá lakatot a gyanú;
ki-bejár rajta bárki szabadon.
Egy besurrant csaló tiszteletére
nem állítok őrséget tíz igaznak!
Kit tegnap itt gyöngeség bemocskolt,
megtisztálkodva ma betérhet újból;
ki kétélű késsel jött ide ma,
köszönthet holnap tiszta öleléssel!

Nem, nem a langy irgalmat hirdetem.
Nem hirdetek bocsánatot a rossznak,
kegyelmet a hazugnak,
nem tudok
mentséget a könnyes képmutatásra,
s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm,
akár a nyers önzés orvtámadását.
De hirdetem, hogy bűneink mulandók!
Mint a mammut és az ősgyík, a múltba
porlad a gyűlölet és a gyanakvás;
dühünk lehűl,
csak szerelmünk örök.

S halandó gyarlóságai között
csupán maga az ember halhatatlan.
Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen
irgalmas vára bizalomból épül;
s az önmagával vívott küzdelemben
csak jósága szolgálhat menedékül.

Garai Gábor

 


**

Az értékek világa

Az értékek egymással összefüggnek, sőt sajátos hierarchia mentén rendeződnek. Az értékhierarchia legalacsonyabb szintjén a szenzuális értékek állnak (a testileg kellemes és kellemetlen), ezután következnek a vitális értékek (egészséges, egészségtelen, nemes, hitvány), ezeket a szellemi értékek (szép, rút, igaz, hamis, jogos, jogtalan) követik, a legmagasabb szinten pedig a vallási értékek (szent, profán) találhatók. Az értékek rangsorának meghatározása nem az értelmi meghatározás vagy pszichológiai megismerés terméke, hanem az előnyben részesítés szabálya révén történik.

Az értékek megragadására a személy hivatott, mely nem azonosítható önmagában a tiszta énnel vagy a tudattal, illetve a pszichével, a személy ugyanis olyan idealitás, amely egyfajta totalitás, mely minden lehetséges intencionális aktus alapja. Lényegében a tudat formája, maga is aktus jellegű valóság, azaz tiszta dinamizmus. A személy a szelleme révén válik nyitottá a világra s tudja azt a maga témájává tenni. A személy és a szellem kapcsolatáról élete utolsó évtizedében értekezett elmélyültebben, s ebbéli meglátásait Az ember helye a kozmoszban c. művében foglalta össze. Meglátásai a XX. s. antropológiát is új alapokra helyezték.

**

 


*

Gyakran fordul elő velünk, hogy amikor gyors döntést kell hoznunk és nincs időnk az esélyek megfontolt latolgatására, az érzékeinkre bízzuk magunkat. Ilyenkor az esetek többségében jól döntünk, utólag pedig racionális magyarázatot is találunk arra, hogy miért is volt helyes a döntésünk, választásunk. Hogyan lehetséges mindez, hiszen az embert alapvetően racionális lénynek tartjuk? Max Scheler szerint ebben nincs semmilyen ellentmondás, és bízzuk nyugodtan magunkat továbbra is az érzékeinkre!

..

 
Tooltip szövege ide jön

Legalább 3 karaktert írj be a kereséshez